Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 57667
Aktualizacja: 21-02-2018
Aktywny Samorząd

 


Komunikat

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Od 1 września do 10 października br. są przyjmowane wnioski o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Adresatem programu są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mający przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Bliższe informacje udzielane są w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 w pok. 111 ( I piętro ) w godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 48/ 360 82 88.

 

Wzory wniosków

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  mogą składać wnioski w terminach:             
Moduł I - w systemie ciągłym od dnia 3 kwietnia 2017r. do dnia 30 sierpnia 2017r.

W Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

na semestr zimowy 2017/2018 od 1 września do 10 października 2017r. 

 

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Rozpatrzenie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie w zakresie udzielenia dofinansowania w ramach Modułu I będzie następowało w dwóch etapach do wniosków złożonych:

a) I etap: od dnia 03.04.2017 roku do dnia 15.06.2017 roku
b) II etap: od dnia 16.06.2017 roku do dnia 30.08.2017 roku

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty.

Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom.

Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na w/w program.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd”
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem   dofinansowania      w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  mogą składać wnioski     
w terminach:

Moduł I - w systemie ciągłym od dnia 3 kwietnia 2017r. do dnia 30 sierpnia 2017r.

W Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

 

na semestr letni 2016/2017 od 1 marca do 30 marca 2017r.

na semestr zimowy 2017/2018 od 1 września do 10 października 2017r. 


W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 

1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

Rozpatrzenie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie w zakresie udzielenia dofinansowania w ramach Modułu I będzie następowało w dwóch etapach do wniosków złożonych:


    a) I etap: od dnia 03.04.2017 roku do dnia 15.06.2017 roku

    b) II etap: od dnia 16.06.2017 roku do dnia 30.08.2017 roku

     

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288. Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty.


Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radomia.

 

Wzory wniosków


Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zamieszczony jest poniżej.

„Kierunki działań (…)” (pdf,  538,79 KB)


Ujednolicony tekst pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r (doc 33KB) oraz zmiany wprowadzone uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 kwietnia 2015 r. (docx 14.47 KB)  Kliknij tutaj.

  

Zmiany wprowadzone do dokumentu "Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansownaie w ramach modułu I i II pilotazowego programu "Aktywny smaorząd"


Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"


Harmonogram działań 2017r.


Wytworzył: Zofia Maciejewska
Opublikowal: Justyna Piątek
Data publikacji: 13-09-2017
Data modyfikacji: 13-09-2017
Ilość wyświetleń: 2641
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ