Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 66561
Aktualizacja: 18-02-2020
Aktywny Samorząd

 

______________________________________________________________________________________

 

Komunikat  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  mogą składać wnioski w terminach:

Moduł I - w systemie ciągłym od dnia 6 maja 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Wnioski w tym module będą dostępne: od 24 kwietnia 2019r.

W Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

na semestr letni od 4 marca do 31 marca 2019r.

na semestr zimowy od 1 września do 10 października 2019r. 

Wnioski będą dostępne od 04.03.2019r.


Ponadto informujemy, że za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, a w przypadku wniosków składanych drogą  pocztową, datę stempla pocztowego.

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

8. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

9. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Rozpatrzenie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie w zakresie udzielenia dofinansowania w ramach Modułu I będzie następowało w dwóch etapach do wniosków złożonych:

  a) I etap: od dnia 06.05.2019 roku do dnia 27.06.2019 roku

  b) II etap: od dnia 28.06.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku

   

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288. Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom.

Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na w/w program.

 

Wzory wniosków

 

Ujednolicony tekst pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 r. (doc 33KB).

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PROGRAMU PILOTAŻOWEGO PN "AKTYWNY SAMORZĄD"

https://www.pfron.org.pl/

______________________________________________________________________________________


 

Komunikat

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  mogą składać wnioski w terminach:

Moduł I - w systemie ciągłym od dnia 30 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r.

Wnioski w tym module będą dostępne: od 3 kwietnia 2018r.

W Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

na semestr letni od 1 marca do 30 marca 2018r.

na semestr zimowy od 1 września do 10 października 2018r. 

Wnioski będą dostępne od 28.02.2018r.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Rozpatrzenie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie w zakresie udzielenia dofinansowania w ramach Modułu I będzie następowało w dwóch etapach do wniosków złożonych:

  a) I etap: od dnia 30.04.2018 roku do dnia 28.06.2018 roku

  b) II etap: od dnia 29.06.2018 roku do dnia 30.08.2018 roku

   

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288. Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom.

Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na w/w program.

 

 

Wzory wniosków

 

 

Ujednolicony tekst pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r (doc 33KB) oraz zmiany wprowadzone uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 kwietnia 2015 r. (docx 14.47 KB)  Kliknij tutaj.

  

Zmiany wprowadzone do dokumentu "Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansownaie w ramach modułu I i II pilotazowego programu "Aktywny smaorząd"


Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"


Zasady przyznawania dofinansowania w ramach Modułu II pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyzszym


Wytworzył: Paweł Gołębiowski
Opublikowal: Justyna Piątek
Data publikacji: 22-03-2019
Data modyfikacji: 22-03-2019
Ilość wyświetleń: 4212
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ