Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 74506
Aktualizacja: 09-08-2022
Aktywny Samorząd

        

 

   

 

 

 

 

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w terminach:

Moduł I - w systemie ciągłym od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku

Wnioski w tym module będą dostępne: od 1 marca 2022 roku

Moduł II - (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej, a także osób, które otworzyły poza studiami doktoranckimi):

na semestr letni od 1 marca do 31 marca 2022 roku

na semestr zimowy od 1 września do 10 października 2022 roku 

Wnioski na semestr zimowy dostępne od 1 września 2022 roku

 

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

6. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

8. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

9. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

10. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

11. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Rozpatrywanie wniosków w Module I, które zostały złożone kompletnie (weryfikacja formalna, merytoryczna, wydanie opinii przez Zespół, podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania bądź odmowie przyznania dofinansowania) nastąpi w terminach:

- nabór w dniach od 01.03.2022 r. do 31.05.2022 r. - do 30 czerwca 2022 r.

- nabór w dniach od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. do 30 września 2022 r.

 

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać w siedzibie MOPS w Radomiu (wejście B - informacja) i składać do urn umieszczonych przy wejściu głównym, przy wejściu B oraz za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

 

Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).


WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż od dnia 01.03.2022 roku można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" za pośrednictwem nowoczesnej platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawą złożenia wniosku w Systemie SOW jest posiadanie: adresu poczty elektronicznej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy) oraz zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://sow.pfron.org.pl

Program adresowany jest tylko i wyłącznie do osób zamieszkujących* na terenie miasta Radom.Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na w/w program.

* MIEJSCE ZAMIESZKANIA

- miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.), będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są plany życiowe.UWAGA!!!

Można mieć tylko jedo miejsce zamieszkania (art. 28 k c.)

 

Wzory wniosków

 

 

Ujednolicony tekst pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 r. (doc 33KB).

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PROGRAMU PILOTAŻOWEGO PN "AKTYWNY SAMORZĄD"

https://www.pfron.org.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                  Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w terminach:

Moduł I - w systemie ciągłym od dnia 12 maja 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku

Wnioski w tym module będą dostępne: od 12 maja 2020 roku

Moduł II - (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

na semestr letni od 2 marca do 31 marca 2020 roku

na semestr zimowy od 1 września do 10 października 2020 roku 

Wnioski na semestr zimowy dostępne od 1 września 2020 roku

 

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

6. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

7. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

8. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

9. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

10. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

11. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Rozpatrzenie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie w zakresie udzielenia dofinansowania w ramach Modułu I będzie następowało po sporządzeniu protokołów z dokonanych opinii formalnej i merytorycznej do wniosków złożonych w dniach 12.05.2020 r. - 31.08.2020 r.

 

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w siedzibie MOPS w Radomiu – Dział Obsługi Mieszkańców (parter) w godz. 7.30 do 15.30 oraz składać za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

 

Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków będą dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).


WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż od dnia 01.09.2020 roku można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II za pośrednictwem nowoczesnej platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawą złożenia wniosku w Systemie SOW jest posiadanie: adresu poczty elektronicznej, kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy) oraz zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) - https://sow.pfron.org.pl

Program adresowany jest tylko i wyłącznie do osób zamieszkujących* na terenie miasta Radom.Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na w/w program.

* MIEJSCE ZAMIESZKANIA

- miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 k.c.), będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są plany życiowe.UWAGA!!!

Można mieć tylko jedo miejsce zamieszkania (art. 28 k c.)

 

Wzory wniosków


Ujednolicony tekst pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 r. (doc 33KB).

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PROGRAMU PILOTAŻOWEGO PN "AKTYWNY SAMORZĄD"

https://www.pfron.org.pl/

______________________________________________________________________________________

 

Komunikat  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  mogą składać wnioski w terminach:

Moduł I - w systemie ciągłym od dnia 6 maja 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Wnioski w tym module będą dostępne: od 24 kwietnia 2019r.

W Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

na semestr letni od 4 marca do 31 marca 2019r.

na semestr zimowy od 1 września do 10 października 2019r. 

Wnioski będą dostępne od 04.03.2019r.


Ponadto informujemy, że za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, a w przypadku wniosków składanych drogą  pocztową, datę stempla pocztowego.

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

8. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

9. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Rozpatrzenie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie w zakresie udzielenia dofinansowania w ramach Modułu I będzie następowało w dwóch etapach do wniosków złożonych:

  a) I etap: od dnia 06.05.2019 roku do dnia 27.06.2019 roku

  b) II etap: od dnia 28.06.2019 roku do dnia 31.08.2019 roku

   

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288. Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom.

Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na w/w program.

 

Wzory wniosków

 

Ujednolicony tekst pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 r. (doc 33KB).

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. PROGRAMU PILOTAŻOWEGO PN "AKTYWNY SAMORZĄD"

https://www.pfron.org.pl/

______________________________________________________________________________________


 

Komunikat

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  mogą składać wnioski w terminach:

Moduł I - w systemie ciągłym od dnia 30 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r.

Wnioski w tym module będą dostępne: od 3 kwietnia 2018r.

W Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

na semestr letni od 1 marca do 30 marca 2018r.

na semestr zimowy od 1 września do 10 października 2018r. 

Wnioski będą dostępne od 28.02.2018r.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Rozpatrzenie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie w zakresie udzielenia dofinansowania w ramach Modułu I będzie następowało w dwóch etapach do wniosków złożonych:

  a) I etap: od dnia 30.04.2018 roku do dnia 28.06.2018 roku

  b) II etap: od dnia 29.06.2018 roku do dnia 30.08.2018 roku

   

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288. Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom.

Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na w/w program.

 

 

Wzory wniosków

 

 

Ujednolicony tekst pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r (doc 33KB) oraz zmiany wprowadzone uchwałą nr 3/2015 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 kwietnia 2015 r. (docx 14.47 KB)  Kliknij tutaj.

  

Zmiany wprowadzone do dokumentu "Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansownaie w ramach modułu I i II pilotazowego programu "Aktywny smaorząd"


Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd"


Zasady przyznawania dofinansowania w ramach Modułu II pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyzszym


Wytworzył: Paweł Gołębiowski
Opublikowal: Justyna Piątek
Data publikacji: 04-03-2022
Data modyfikacji: 04-03-2022
Ilość wyświetleń: 6285
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ