Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 61862
Aktualizacja: 18-01-2019
Pomoc prawna

Mieszkańcy Radomia mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w działającym w Ośrodku Punkcie informacji Prawnej

PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ Radom , ul. Limanowskiego 134
pok. 101, tel. 48/360 - 87 - 01 wew. 140
zainteresowane osoby mogą zgłaszać się codziennie w godz. od 7:30 do 14.30


W punkcie Informacji Obywatelskiej można bezpłatnie uzyskać informacje na temat:

 • indywidualnych praw i uprawnień,
 • pomocy w pisaniu różnego rodzaju pism i podań,
 • lokalnych instytucji i ich statutowych obowiązków.

Pracownicy Punktu Informacji Prawnej udzielają konsultacji i porar prawnych między innymi z zakresu :

 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • praw dla osób bezrobotnych,
 • prawa lokalowego – eksmisje, zadłużenia, ochrona praw lokatorów,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • kodeksu cywilnego,
 • kodeksu postępowania cywilnego,
 • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • kodeksu pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia.
Wytworzył: studio5150
Opublikowal:
Data publikacji: 26-03-2014
Data modyfikacji: 26-03-2014
Ilość wyświetleń: 3908
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ