Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 74506
Aktualizacja: 09-08-2022
Aktywny samorząd
Załączniki:

Uwaga!

Wnioski o dofinansowanie w 2021 roku w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł I i Moduł II (semestr letni) - są już dostępne i można je składać:

w Module I do 31 sierpnia 2022 roku;

w Module II na semestr letni do 31 marca 2022 roku.

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny samorząd" można pobierać        i składać w siedzibie MOPS w Radomiu - Dział Obsługi Mieszkańców oraz składać za pośrednictwem poczty, platformy ePUAP lub systemu SOW.

Informujemy, że za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Wytworzył: Paweł Gołębiowski
Opublikowal: Maciej Leśniewski
Data publikacji: 04-03-2022
Data modyfikacji: 04-03-2022
Ilość wyświetleń: 5133
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ