Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 72233
Aktualizacja: 22-10-2021
Bezdomni

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH

Adres placówki: Radom ul. Słowackiego 188 ; tel. 360 – 01 - 91

Do zadań Schroniska należy:

  • zapewnienie schronienia
  • jednego gorącego posiłku dziennie
  • niezbędnej odzieży
  • możliwość skorzystania z pomocy pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów życiowych

Placówka przeznaczona jest dla mężczyzn. Posiada 38 miejsc noclegowych stałych i 4 miejsca interwencyjne.

Mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych mają prawo przebywać w nich do czasu uzyskania możliwości usamodzielnienia się.

Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia

Za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Wytworzył: Sylwia Kwapisz
Opublikowal:
Data publikacji: 22-06-2017
Data modyfikacji: 22-06-2017
Ilość wyświetleń: 6251
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ