Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 59326
Aktualizacja: 06-07-2018
Statystyki
Strona główna  (56534)
Oferty pracy  (11075)
Wzory Wniosków  (6706)
2012  (6358)
2013  (6304)
Świadczenia Rodzinne   (5502)
Struktura wewnętrzna działów  (5388)
Świadczenia rodzinne  (5024)
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   (4874)
Dodatki mieszkaniowe  (4784)
Dane kontaktowe  (4773)
Kierownicy działów  (4510)
Niepełnosprawni  (4461)
Bezdomni  (4422)
Przetargi  (4390)
Struktura organizacyjna MOPS  (4315)
Zadania pomocy społecznej  (4160)
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej  (4079)
Komunikaty i ogłoszenia  (4037)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (4032)
Kontrole  (3976)
2014  (3974)
Stacjonarne placówki pomocy społecznej  (3857)
Dodatki Mieszkaniowe  (3843)
Placówki wsparcia dziennego  (3749)
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza  (3744)
Akty Prawne  (3711)
Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  (3691)
Pomoc prawna  (3677)
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (3671)
DPZ - Dział Pieczy Zastępczej  (3606)
Zasiłek Pielęgnacyjny  (3572)
e-Wnioski  (3465)
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (3388)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (3306)
2014  (3250)
Zarzadzenie wprowadzajace regulamin naboru   (3103)
2012  (3066)
Zapytania ofertowe w ramach projektu systemowego pt: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (3058)
Domy pomocy społecznej  (3037)
Aktywny samorząd  (3012)
2015  (3008)
Świadczenie Pielęgnacyjne  (2995)
Aktywny Samorząd  (2944)
DPS - Dział Pracy Socjalnej  (2930)
Odnośniki  (2910)
Instrukcja BIP oraz udostępnianie informacji publicznych  (2903)
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (2872)
DŚR i FA - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (2844)
MZON - Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności   (2823)
Redakcja  (2818)
2011  (2814)
DUO - Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej   (2759)
DDM - Dział Dodatków Mieszkaniowych  (2739)
Fundusz Alimentacyjny  (2725)
Komunikacja w języku migowym  (2695)
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej  (2619)
Stypendia szkolne  (2618)
DOK - Dział Organizacyjno-Kadrowy  (2590)
Kwestionariusz osobowy  (2537)
Status prawny  (2456)
ZARZĄDZENIE NR 41/12  (2445)
DK - Dział Księgowości   (2398)
Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar G  (2372)
DRP - Dział Realizacji Pomocy   (2304)
Referent w Zespole Informatyków - wyniki naboru  (2183)
DRN - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (2173)
Kontrola doraźna wynikająca z zadań zleconych z ustawy o świadczerniach rodzinnych   (2138)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 03/12  (2086)
SB - Schronisko dla Bezdomnych  (1996)
ZZP - Zespół ds. Zamówień Publicznych  (1976)
DOM - Dział Obsługi Mieszkańców   (1947)
ZARZĄDZENIE NR 16/09  (1917)
Inspektor ds. ochrony danych osobowych  (1912)
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych  (1908)
2016  (1837)
Konkurs fotograficzny "Radom – moje miasto"  (1804)
ZARZĄDZENIE NR 4  (1778)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1755)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1744)
Uchwała Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Radomiu  (1723)
Świadczenie wychowawcze  (1704)
ZI - Zespół Informatyków  (1688)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 01/12  (1678)
Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134  (1654)
Zasiłki szkolne  (1653)
Uchwała Nr 27/90  (1603)
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (1579)
ZZP.341-23b/AŁ/12 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1576)
ZARZĄDZENIE nr 18/05  (1559)
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym  (1557)
Archiwum  (1539)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 02/12  (1537)
ZARZĄDZENIE nr 1/2006  (1528)
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w zakresie wybranych wydatków budżetowych za 2011 r.  (1483)
ZZP.341-40/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1477)
Informacja pokontrolna z kontroli projektu pt. "Stop bierności - postaw na aktywność"  (1463)
Kontrola przeprowadzona w przedmiocie prawidłowości realizacj i indywidualnych programów integracji (I PI) osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  (1438)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1431)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 04/12  (1429)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.07.2014 r. z kontroli NIK, Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny - Pomoc w usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  (1409)
Referent w Zespole Informatyków - lista kandydatów  (1392)
UCHWAŁA NR 167/2007  (1391)
Uchwała Nr 421/04  (1374)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Opel Meriva  (1374)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1372)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu indywidualnych kursów języka migowego na rzecz uczestników projektu systemowego  (1370)
Główny Księgowy  (1365)
Świadczenie wychowawcze  (1365)
ZZP.341-189/MR/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1362)
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1360)
ZOP - Zespół Obsługi Prawnej  (1357)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1352)
Referent w Zespole Informatyków  (1340)
ZZP.341–110/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej.  (1337)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1336)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1336)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówien Publicznych  (1329)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (1328)
Przetarg Nieograniczony  (1325)
Referent w Zespole Informatyków  (1317)
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1314)
Księgowy w Dziale Księgowości   (1308)
Protokół z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1306)
Stypendia i zasiłki szkolne  (1306)
Specjalny zasiłek opiekuńczy   (1300)
Uchwała Nr 253/2011 Rady Miejskiej w Radomiu  (1293)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1279)
Referent w Dziale Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1277)
Referent w Dziale Organizacyjno - Prawnym  (1276)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1271)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1266)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1262)
Specjalista ds. marketingu i wizerunku  (1256)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1256)
Uchwała nr 855/2006 Rady Miejskiej w Radomiu  (1251)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 czerwca 2013 r. z kontroli prawidłowości postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w sprawach skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecz  (1251)
Fundusz_Alimentacyjny  (1239)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej  (1224)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1222)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1215)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1213)
Z-ca kierownika Działu Pracy Socjalnej  (1212)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1208)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1200)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1195)
ZZP.341-227/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursów prawa jazdy na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1192)
ZZP.341-114/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1170)
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania  (1159)
Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  (1158)
ZZP. 341-208/MR/12 - Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1150)
Koordynatora projektu   (1148)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1144)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej   (1142)
Podinspektor w Zespole Informatyków   (1135)
ZZP.341–137/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1134)
ZZP. 341-192/MR/12 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.   (1130)
ZZP.341–113/MR/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1129)
Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2013 r.(do zakończenia kontroli)  (1117)
ZZP.341–215/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1115)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu festynu edukacyjno-integracyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1113)
ZZP.341-23a/AŁ/12 - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1102)
ZZP.341–92/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (1093)
ZZP.341–216/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1092)
ZZP.341–87/MR/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu.  (1091)
ZZP.341-206/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1090)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1090)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej  (1087)
ZZP.341-146/ML/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1085)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1085)
ZZP.341-226/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1082)
Główny księgowy  (1080)
Inspektor w Dziale Pracy Socjalnej  (1079)
ZZP.341-188/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1075)
Z-ca kierownika Działu Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1075)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1064)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1062)
ZZP.341-187/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1061)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1055)
Zasiłek dla opiekunów  (1047)
Wystąpienia pokontrolne z dnia 06.11.213 r. z kontroli organizacji i funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz postępowania formalno-prawnego, przestrzegania obowiązującego trybu i procedur, a także poprawności merytoryczne  (1045)
Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym   (1041)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1036)
2017  (1035)
ZZP.341–125/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1029)
Sekretarz w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (1028)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1026)
ZZP.341-73/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1004)
ZZP.341-89/AŁ/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na część I zamówienia na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1000)
Księgowy w Dziale Księgowości  (999)
Samodzielny referent  (995)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (994)
ZZP.341-93/MC/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (994)
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringu dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (985)
ZZP.341–175/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (979)
ZZP.341–122/MR/12 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (978)
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę książek dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (975)
Referent w Zespole Informatyków  (974)
ZZP.341-98/ML/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (974)
ZZP.341-171/ML/13 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (973)
ZZP.341-159/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (973)
ZZP. 341-85/MR/12 -dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie "z wolnej ręki" na zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (971)
ZZP.341-92/AŁ/12 - Treść zapytania wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem oraz modyfikacją treści SIWZ, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramac  (955)
ZZP.341-89/AŁ/12 - zmiana treści SIWZ, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (953)
Świadczenie rodzicielskie  (945)
ZZP.341-228/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę książek w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (942)
ZZP.341–89/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (939)
ZZP.341–36/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (938)
ZZP.341–152/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (938)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej   (935)
ZZP.341-87/MR/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (935)
ZZP.341–38/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (928)
ZZP.341-71/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.:"Aktywność szansą na lepsze jutro"  (921)
ZZP.341–140/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (920)
ZZP.341-159/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (916)
ZZP. 341-245/MR/13 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (915)
ZZP.341-247/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (905)
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi polegającej na zorganizowanu i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w latach 2008-2014  (902)
ZZP.341–35/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ewaluacji w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”.  (900)
DA - Dział Administracyjny  (894)
ZZP.341-237/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (890)
ZZP.341–89/AŁ/12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (887)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (885)
ZZP. 341-201/202/ML/MR/13 -Przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (882)
ZZP.341–141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (879)
ZZP.341–250/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (872)
ZZP.341-4/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (870)
ZZP.341-99/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (866)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (865)
ZZP.341-269a/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (864)
ZZP.341-229/ML/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (859)
ZZP.341-238/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (856)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (852)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (852)
ZZP.341–92/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (846)
ZZP.341-90/91/94/95/97/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (845)
ZZP.341-269b/ML/13 - Zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kursu prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (844)
ZZP.341-48/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (842)
ZZP.341–122/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (840)
ZZP.341-39/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (834)
ZZP.341–37/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. Radom – siła w partnerstwie.  (833)
ZZP.341-51/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”  (828)
ZZP.341–295/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (827)
ZZP.341–140/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro.  (825)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy " Za życiem"  (823)
ZZP.341–200/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (822)
ZZP.341-129/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (818)
ZZP.341-43/49/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (815)
ZZP.341-188/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (812)
ZZP.341-239/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG i MAG w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (811)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (809)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Czas na aktywność!"  (807)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (807)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (807)
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EUR na usługi Cateringu zestawy obiadowe dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu.  (806)
Protokół z dnia 01.04.2015 z kontroli gospodarki finansowej za 2014 rok przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu  (801)
ZZP.341-56/59/63/67/69/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (800)
Protokół kontroli realizacji przez Gminę zadań zleconych z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (799)
Oferta pracy  (796)
Podinspektor w Dziale Obsługi Mieszkańców  (794)
ZZP.341-7/MR/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (792)
ZZP.341-134/136/137/138/139/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (787)
ZZP.341-96/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (784)
Referent w Dziale Organizacyjno-Kadrowym  (784)
ZZP.341-109/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (782)
ZZP.341–170/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (778)
ZZP.341–83/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (775)
ZZP.341–174/MR/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (774)
ZZP.341-141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (773)
ZZP.341-207/AA/14 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134.  (770)
ZZP.341-298/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (762)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (760)
ZZP.341–195/MR/13 -Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (760)
ZZP.341-9/17/21/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (759)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (759)
ZZP.341-99/ML/14- Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (752)
ZZP.341-232/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (749)
ZZP.341-6/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (747)
ZZP.341-234/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (746)
ZZP.341-196/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (745)
ZZP.341-212/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego na rzecz uczestnika projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (741)
ZZP.341–189/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (738)
ZZP.341-176/AA/14 – Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (737)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów języków obcych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (735)
Referent w Zespole Informatyków  (735)
ZZP.341-233/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (734)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (732)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2016 roku - Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  (731)
ZZP.341–59/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (731)
ZZP.341-154/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (730)
ZZP.341-203/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (730)
ZZP.341-258/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (729)
ZZP.341-236/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (723)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (721)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem"  (718)
ZZP.341-149/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (717)
ZZP.341-299/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (716)
Zasiłek dla opiekunów od 15 maja 2014  (712)
ZZP.341–309/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę paczek mikołajkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (702)
ZZP.341-5/ML/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (700)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (688)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów komputerowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (683)
ZZP.341-233/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (682)
ZZP.341–80/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (681)
ZZP.341-235/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (677)
Zasiłek dla opiekunów od 01 lipca 2013 do 14 maja 2014  (676)
Referent w Zespole Informatyków  (675)
ZZP.341-49/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (671)
ZZP.341-205/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (671)
ZZP. 341-168/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. „aktywność szansą na lepsze jutro”  (658)
Stypendium szkolne  (652)
ZZP.341-246/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (646)
ZZP. 341-161/AA/14 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (646)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (646)
ZZP.341-210/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (639)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (639)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (631)
ZZP.341-247/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (631)
ZZP.341-180/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (626)
ZZP.260.20.2015.AA - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (623)
ZZP.341–70/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (614)
Protokół z kontroli problemowej Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  (607)
ZZP.260.21.2015.AA - Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (605)
ZZP.341-25/26/28/30/31/33/ML/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (599)
ZZP.341-215/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (593)
ZZP.341-14/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (586)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (579)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (575)
ZZP.341-48/MR/14 – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (571)
ZZP.260.367.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (560)
ZZP.260.329.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (553)
ZZP.260.372.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (544)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (535)
ZZP.260.371.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (524)
ZZP.260.348.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (518)
ZZP.260.3.2.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (513)
ZZP.260.360.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (507)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (492)
Świadczenie wychowawcze   (473)
ZZP.260.3.7.2016.MR, ZZP.260.3.8.2016.MR – Przetarg nieograniczony na dostawę serwera oraz drukarek laserowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (436)
ZZP.260.454.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (434)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (432)
ZZP.260.395.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (429)
ZZP.260.390.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (419)
Referent w Zespole Informatyków  (409)
ZZP.260.3.1.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (402)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (390)
ZZP.260.3.2.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (387)
Rejestr umów   (384)
Referent w Zespole Informatyków  (372)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczetników projektu "Czas na aktywność!"  (361)
ZZP.260.3.4.2016.MR – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (359)
Referent w Zespole Informatyków  (345)
ZZP.260.3.6.2016.MR – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (343)
2018  (338)
ZZP.260.3.9.2016.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (331)
ZZP.260.3.5.2016.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (325)
Zasiłek szkolny   (317)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi - Grupowe poradnictwo prawne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (299)
ZZP.260.3.1.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (285)
Protokół z kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzonej w Dziale Pieczy Zastępczej  (277)
Referent w Zespole Informatyków  (275)
Zapytanie ofertowe na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego  (272)
Dane kontaktore inspektora ochrony danych osobowych  (255)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu  (239)
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych  (237)
Rejestr umów 2017 rok  (237)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (237)
Ochrona danych osobowych  (234)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Trening kompetencji i umiejętnosci społecznych  (214)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Warsztaty grupowe dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (205)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (168)
ZZP.260.3.8.2017.AA – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (160)
ZZP.260.3.6.2017.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (147)
Rejestr umów 2015 rok  (143)
Rejestr umów 2016 rok  (142)
ZZP.260.3.9.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (133)
ZZP.260.3.7.2017.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (121)
Oferta pracy Radca prawny  (121)
Referent w Zespole Informatyków  (104)
ZZP.260.3.10.2017.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (104)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: Przegląd stomatologiczny dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (104)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie warsztatów teambuilding dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"   (99)
Referent w Zespole Informatyków   (90)
Zasiłek rodzinny   (84)
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto - na świadczenie usługi: Usługi stomatologiczno-protetyczne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (81)
Referent w Zespole Informatyków  (80)
ZZP.260.3.13.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (77)
ZZP.260.3.12.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (73)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (71)
ZZP.260.3.11.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (68)
Rejestr umów 2018 rok  (63)
Referent w Zespole Informatyków  (56)
Świadczenie dobry start  (52)
Prawa osób, których dane dotyczą  (45)
Informacja pokontrolna RPMA.09.01.00-14-5841/16-03 kontrola projektu "Czas na aktywność"  (34)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 19.10.2017r.  (31)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 15.12.2015r.  (26)
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu jednostkom Gminy Miasta Radomia zużytego i zbędnego majątku ruchomego  (25)
Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu 11/12.2017r.  (24)
Protokół z kontroli problemowej stanu przygotowań obronnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu 15.09.2015r.  (23)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania 04.12.2017r.  (22)
Ogłoszenie o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego  (20)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (14)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych  (13)
Klauzula zgody w procesie rekrutacji  (11)
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji  (10)
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (3)