Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 72233
Aktualizacja: 22-10-2021
Statystyki
Strona główna  (68054)
Oferty pracy  (16700)
Wzory Wniosków  (11115)
2013  (9409)
2012  (8900)
Zasiłek rodzinny  (8095)
Struktura wewnętrzna działów  (7987)
Świadczenia rodzinne  (7409)
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   (7358)
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (7243)
Dane kontaktowe  (7150)
Dodatki mieszkaniowe  (6841)
Kontrole  (6827)
2014  (6636)
Kierownicy działów  (6547)
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (6482)
Niepełnosprawni  (6470)
Zamówienia publiczne  (6395)
Bezdomni  (6251)
Struktura organizacyjna MOPS  (6129)
Zadania pomocy społecznej  (6078)
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej  (5971)
Komunikaty i ogłoszenia  (5954)
2015  (5814)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (5732)
Dodatki Mieszkaniowe  (5713)
Aktywny Samorząd  (5711)
Stacjonarne placówki pomocy społecznej  (5577)
Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  (5426)
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza  (5334)
Placówki wsparcia dziennego  (5309)
Akty Prawne  (5292)
Zasiłek pielęgnacyjny  (5213)
DPZ - Dział Pieczy Zastępczej  (5065)
Stypendia szkolne  (5056)
Aktywny samorząd  (4732)
Świadczenie pielęgnacyjne  (4454)
DŚR - Dział Świadczeń Rodzinnych  (4403)
Domy pomocy społecznej  (4385)
Zarzadzenie wprowadzajace regulamin naboru   (4370)
Udostępnianie informacji publicznej  (4366)
Fundusz Alimentacyjny  (4210)
MZON - Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności   (4128)
2011  (4128)
DPS - Dział Pracy Socjalnej  (3991)
DUO - Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej   (3973)
DDM - Dział Dodatków Mieszkaniowych  (3973)
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej  (3972)
Komunikacja w języku migowym  (3928)
Redakcja  (3919)
Świadczenie wychowawcze  (3903)
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (3812)
2016  (3808)
DOK - Dział Organizacyjno-Kadrowy  (3805)
ZARZĄDZENIE NR 41/12  (3766)
Kwestionariusz osobowy  (3581)
e-Wnioski  (3465)
Stypendia i zasiłki szkolne  (3440)
Zasiłki szkolne  (3424)
Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar G  (3394)
Świadczenie wychowawcze  (3362)
Status prawny  (3294)
DK - Dział Księgowości   (3270)
DRP - Dział Realizacji Pomocy   (3192)
SB - Schronisko dla Bezdomnych  (3089)
DRN - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (3077)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Czas na aktywność!"  (2834)
DOM - Dział Obsługi Mieszkańców   (2829)
ZZP - Zespół ds. Zamówień Publicznych  (2792)
Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134  (2738)
Kontrola doraźna wynikająca z zadań zleconych z ustawy o świadczerniach rodzinnych   (2727)
Fundusz_Alimentacyjny  (2712)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Opel Meriva  (2707)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (2623)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy " Za życiem"  (2612)
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych  (2608)
Archiwum  (2604)
ZARZĄDZENIE NR 16/09  (2579)
Konkurs fotograficzny "Radom – moje miasto"  (2561)
2017  (2524)
ZI - Zespół Informatyków  (2459)
Świadczenie wychowawcze   (2446)
Specjalny zasiłek opiekuńczy   (2444)
Świadczenie rodzicielskie  (2346)
Uchwała Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Radomiu  (2330)
Zasiłek rodzinny   (2297)
2019  (2239)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem"  (2232)
ZOP - Zespół Obsługi Prawnej  (2220)
Uchwała Nr 27/90  (2218)
Protokół z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (2129)
Zapytania ofertowe w ramach projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (2128)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.07.2014 r. z kontroli NIK, Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny - Pomoc w usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  (2127)
Kontrola przeprowadzona w przedmiocie prawidłowości realizacj i indywidualnych programów integracji (I PI) osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  (2122)
Przetarg Nieograniczony  (2102)
ZZP.341-23b/AŁ/12 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (2099)
ZARZĄDZENIE nr 18/05  (2094)
ZZP.341-189/MR/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (2091)
ZZP.341-40/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (2084)
2018  (2078)
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w zakresie wybranych wydatków budżetowych za 2011 r.  (2065)
Informacja pokontrolna z kontroli projektu pt. "Stop bierności - postaw na aktywność"  (2024)
UCHWAŁA NR 167/2007  (1997)
Zasiłek dla opiekunów  (1978)
Uchwała Nr 421/04  (1970)
Protokół kontroli realizacji przez Gminę zadań zleconych z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (1897)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (1876)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 czerwca 2013 r. z kontroli prawidłowości postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w sprawach skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecz  (1876)
Uchwała Nr 253/2011 Rady Miejskiej w Radomiu  (1865)
ZZP.341–110/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej.  (1854)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1849)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1823)
ZZP.341-227/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursów prawa jazdy na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1823)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1823)
Dane kontaktore inspektora ochrony danych osobowych  (1817)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (1817)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1797)
Uchwała nr 855/2006 Rady Miejskiej w Radomiu  (1778)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1768)
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych  (1758)
ZZP. 341-192/MR/12 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.   (1740)
Rejestr umów   (1729)
ZZP. 341-208/MR/12 - Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1728)
Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  (1719)
Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2013 r.(do zakończenia kontroli)  (1715)
ZZP.341-206/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1702)
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania  (1702)
ZZP.341–216/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1701)
ZZP.341–215/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1697)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1694)
ZZP.341-188/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1680)
ZZP.341-114/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1672)
ZZP.341–137/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1666)
ZZP.341-226/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1665)
ZZP.341–113/MR/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1660)
ZZP.341-187/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1649)
Wystąpienia pokontrolne z dnia 06.11.213 r. z kontroli organizacji i funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz postępowania formalno-prawnego, przestrzegania obowiązującego trybu i procedur, a także poprawności merytoryczne  (1630)
ZZP.341–87/MR/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu.  (1628)
ZZP.341-23a/AŁ/12 - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1603)
ZZP.341-146/ML/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1587)
ZZP.341–125/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1577)
ZZP.341–92/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (1571)
ZZP.341-171/ML/13 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1558)
DA - Dział Administracyjny  (1556)
ZZP.341-247/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1539)
Stypendium szkolne 2018/2019  (1527)
ZZP.341-93/MC/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1522)
ZZP.341-73/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1519)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2016 roku - Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  (1517)
ZZP. 341-245/MR/13 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1512)
ZZP.341-89/AŁ/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na część I zamówienia na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1506)
ZZP.341-228/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę książek w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (1504)
ZZP. 341-85/MR/12 -dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie "z wolnej ręki" na zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (1502)
ZZP.341-98/ML/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1500)
ZZP.341-159/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1492)
ZZP.341–89/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1490)
ZZP.341-71/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.:"Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1481)
ZZP.341-89/AŁ/12 - zmiana treści SIWZ, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1481)
ZZP.341–122/MR/12 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (1475)
ZZP.341-237/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1473)
ZZP.341–175/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1458)
ZZP.341-159/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1458)
ZZP.341–36/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (1457)
ZZP.341-92/AŁ/12 - Treść zapytania wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem oraz modyfikacją treści SIWZ, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramac  (1453)
Protokół z dnia 01.04.2015 z kontroli gospodarki finansowej za 2014 rok przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu  (1449)
ZZP. 341-201/202/ML/MR/13 -Przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1445)
ZZP.341-229/ML/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1445)
ZZP.341-269a/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1438)
Ochrona danych osobowych  (1437)
ZZP.341-238/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1423)
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji  (1418)
ZZP.341-269b/ML/13 - Zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kursu prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1413)
ZZP.341–35/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ewaluacji w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”.  (1408)
ZZP.341–250/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1407)
ZZP.341–89/AŁ/12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1407)
ZZP.341-87/MR/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (1399)
ZZP.341–38/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (1395)
ZZP.341–295/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1394)
ZZP.341-207/AA/14 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134.  (1388)
ZZP.341–92/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1387)
2020  (1386)
Zasiłek dla opiekunów od 15 maja 2014  (1385)
ZZP.341-4/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1380)
ZZP.341–152/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1380)
ZZP.341-212/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego na rzecz uczestnika projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1380)
ZZP.341–140/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1379)
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EUR na usługi Cateringu zestawy obiadowe dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu.  (1376)
ZZP.341-129/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1372)
ZZP.341-99/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1369)
ZZP.341-90/91/94/95/97/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1367)
ZZP.341–122/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1359)
ZZP.341-43/49/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1357)
ZZP.341-56/59/63/67/69/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1355)
ZZP.341-239/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG i MAG w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1353)
ZZP.341-188/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1349)
ZZP.341-51/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”  (1346)
ZZP.341–37/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. Radom – siła w partnerstwie.  (1345)
ZZP.341–141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1344)
ZZP.341-258/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1339)
Protokół z kontroli problemowej Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  (1338)
ZZP.341–200/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1337)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  (1336)
ZZP.341–140/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1334)
ZZP.341-39/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1326)
Protokół z kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzonej w Dziale Pieczy Zastępczej  (1318)
ZZP.341-7/MR/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1314)
ZZP.341–174/MR/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1310)
ZZP.341-196/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1306)
ZZP.341–189/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1287)
ZZP.341–170/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1287)
ZZP.341-298/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1286)
ZZP.341-176/AA/14 – Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1286)
ZZP.341-232/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1283)
ZZP.341-233/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1278)
ZZP.341-99/ML/14- Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1276)
ZZP.341-299/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1270)
ZZP.341-48/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1269)
ZZP.341–59/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1264)
ZZP.341-96/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1263)
ZZP.341-109/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (1263)
ZZP.341-236/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1258)
ZZP.341-205/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1256)
ZZP.341-141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1255)
ZZP.341–195/MR/13 -Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1252)
ZZP.341-210/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1247)
ZZP.341–83/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1247)
ZZP.341-203/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1245)
ZZP.341-154/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1241)
ZZP.341-247/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1231)
ZZP.341-134/136/137/138/139/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1229)
Zasiłek dla opiekunów od 01 lipca 2013 do 14 maja 2014  (1229)
ZZP.341-246/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1226)
ZZP.341-9/17/21/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1223)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczetników projektu "Czas na aktywność!"  (1220)
ZZP.341–80/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1218)
ZZP.341-5/ML/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1215)
ZZP.341-6/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1206)
ZZP.341-234/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1203)
Wystąpienie pokontrolne w zakresie prowadzenia postępowań w ramach realizacji świadczenia z programu "Dobry start" przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21.03.2019r.  (1202)
ZZP.341-149/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1185)
ZZP.341-180/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1185)
ZZP.260.329.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1185)
ZZP.341–309/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę paczek mikołajkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1180)
ZZP. 341-168/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. „aktywność szansą na lepsze jutro”  (1179)
ZZP.341-233/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1176)
Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu 11/12.2017r.  (1175)
ZZP.341-49/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1174)
Stypendia szkolne 2019/2020  (1172)
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu jednostkom Gminy Miasta Radomia zużytego i zbędnego majątku ruchomego  (1171)
ZZP.260.21.2015.AA - Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1164)
ZZP.341-215/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1162)
ZZP.341-235/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1160)
Rejestr umów 2018 rok  (1157)
ZZP.260.20.2015.AA - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1155)
ZZP.260.372.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1149)
ZZP.341-14/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1146)
ZZP. 341-161/AA/14 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1146)
ZZP.341–70/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (1140)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (1139)
Prawa osób, których dane dotyczą  (1138)
ZZP.260.360.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1135)
ZZP.260.3.2.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1132)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 15.12.2015r.  (1131)
ZZP.260.3.2.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1127)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Warsztaty grupowe dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (1115)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie warsztatów teambuilding dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"   (1109)
ZZP.260.348.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1103)
ZZP.260.371.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1101)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi - Grupowe poradnictwo prawne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (1101)
ZZP.260.367.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1087)
ZZP.260.390.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1071)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1069)
ZZP.260.395.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1055)
ZZP.341-48/MR/14 – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1051)
Informacja pokontrolna RPMA.09.01.00-14-5841/16-03 kontrola projektu "Czas na aktywność"  (1042)
Rejestr umów 2017 rok  (1040)
ZZP.260.3.1.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1039)
ZZP.260.3.7.2016.MR, ZZP.260.3.8.2016.MR – Przetarg nieograniczony na dostawę serwera oraz drukarek laserowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1038)
ZZP.260.3.4.2016.MR – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1032)
ZZP.260.454.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1032)
ZZP.341-25/26/28/30/31/33/ML/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1029)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń na rzecz uczestników projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"   (1029)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania 04.12.2017r.  (1024)
DFA - Dział Funduszu Alimentacyjnego  (1024)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (1016)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu  (1013)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego świadczonego w formie dyżurów psychologa dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (1012)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej podczas pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny-wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (1010)
Wystąpienie pokontrolne "Wykonanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej"  (1008)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (1007)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 19.10.2017r.  (997)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu busa osobowego wraz z kierowcą w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (996)
Protokół z kontroli problemowej stanu przygotowań obronnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu 15.09.2015r.  (992)
Zapytanie ofertowe na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego  (992)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (990)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia zajęć grupowych z psychoedukacji dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (986)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Trening kompetencji i umiejętnosci społecznych  (985)
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Radomiu z dnia 29.03.2019 r.  (980)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uiczestników projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (974)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa Szansa"  (974)
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (970)
Zapytanie ofertowe dotyczące ednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (967)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (966)
Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej ”Nowa szansa”  (960)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (952)
ZZP.260.3.5.2016.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (947)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (946)
Rejestr umów 2019 rok  (939)
Sprawozdania  (934)
ZZP.260.3.6.2016.MR – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (929)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - znak postępowania: ZRP.NK.260.2.2019.AM  (927)
ZZP.260.3.1.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (917)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego poradnictwa prawnego na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (916)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”   (913)
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za 2018 rok  (912)
Zapytanie ofertowe polegające na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu organizowania społeczności lokalnej na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (912)
Zapytanie ofertowe na dostawę książek dla uczestników projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej"  (912)
Sprawozdanie z kontroli doraźnej z zakresu realizacji przez gminę zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 25 marca 2019 r.  (911)
ZZP.260.3.9.2016.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (903)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”   (901)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość".  (900)
Zapytanie ofertowe dotyczącej usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa pedagogicznego świadczonego w formie dyżurów pedagoga dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (894)
Protokół z kontroli problemowej stanu przygotowań obronnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu  (891)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na rzecz uczestników projektu pn.; "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość".  (890)
Protokół z kontroli projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa Szansa" przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych  (880)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn.:"Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (872)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - znak postępowania: ZRP.NK.260.5.2019.AM   (870)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów radzenia sobie ze stresem na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacie, lepsza przyszłość".  (867)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, znak: ZRP.KIS.260.5.2019.KL  (861)
Zapytanie ofertowe dotyczącej wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, ZRP.KIS.260.9.2019.KL  (860)
Jednorazowa zapomoga z tytyłu urodzenia się dziecka  (860)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” - Operator wózków jezdniowych podnośnikowych  (855)
Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkania wielkanocnego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej ”Nowa szansa”  (847)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, znak: ZRP.KIS.260.6.2019.KL  (846)
Protokół z kontroli problemowej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (841)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, znak postępowania: ZRP.KIS.13.2019.KL  (840)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - Elektryk z uprawnieniami do 1 kV  (838)
Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w dniach 9-12 wrzesnia 2019r.  (833)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (832)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - Operator koparko - ładowarki klasy III  (827)
Zapytanie ofertowe dotyczącejwykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” , znak: ZRP.KIS.260.10.2019.KL   (825)
Informacja pokontrolna z kontroli projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej" przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych  (823)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: Przegląd stomatologiczny dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (820)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - znak postępowania: ZRP.NK.260.4.2019.AM   (818)
Rejestr umów 2015 rok  (817)
ZZP.260.3.9.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (810)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” - Elektryk z uprawnieniami do 1 kV  (809)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” - Elektryk z uprawnieniami do 1 kV  (809)
ZZP.260.3.8.2017.AA – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (792)
Rejestr umów 2016 rok  (781)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (771)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego poradnictwa z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na rzecz uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”.  (763)
Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12.12.2019r.  (760)
ZZP.260.3.10.2017.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (754)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (754)
ZZP.260.3.6.2017.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (744)
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto - na świadczenie usługi: Usługi stomatologiczno-protetyczne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (734)
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (725)
ZZP.260.3.12.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (709)
ZZP.260.3.13.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (707)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych  (694)
ZZP.260.3.7.2017.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (690)
ZZP.260.3.11.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (686)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali zwiazanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej" - kolejne  (663)
ZZP.260.3.4.2018.MR - Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (663)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali związanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej"  (660)
Zapytania ofertowe w ramach projeku "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19" na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, kamer internetowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych  (654)
ZZP.260.3.2.2018.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (641)
Rejestr umów 2020 rok  (640)
ZZP.260.3.3.2018.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (616)
Stypendia szkolne 2020/2021  (590)
ZZP.260.3.5.2018.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (581)
ZZP.260.3.8.2018.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (573)
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za 2019 rok   (568)
ZZP.260.4.4.2019.MR, ZZP.260.4.5.2019.MR - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów oraz bezterminowej licencji serwerowego systemu operacyjnego na potrzeby MOPS w Radomiu.  (565)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.   (561)
2021  (560)
ZZP.260.4.6.2019.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie dostaw i oddanie w najem urządzeń wielofunkcyjnych, świadczenie obsługi serwisowej i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń dla MOPS w Radomiu.  (558)
ZZP.260.4.3.2019.AA - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (551)
ZZP.260.4.8.2019.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (541)
ZZP.260.3.7.2018.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (541)
ZZP.260.4.1.2019.AA – Zapytanie o cenę na dostawę papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (539)
Czyste powietrze  (537)
ZZP.260.4.2.2019.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie dostaw i oddanie w najem urządzeń wielofunkcyjnych, świadczenie obsługi serwisowej i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń dla MOPS w Radomiu.  (537)
ZZP.260.3.2.2020, ZZP.260.3.3.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera Dell POWEREDGE R630 i Hewlett Packard PROLIANT DL360P GEN.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (489)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu bądź niekorzystaniu ze świadczeń realizowanych przez MOPS  (474)
Zapytanie ofertowe na dostawę pralko-suszarek i telewizorów w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"  (460)
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy maseczek medycznych, rękawiczek medycznych, płynów do dezynfekcji rąk oraz termometrów bezdotykowych  (450)
ZZP.260.4.9.2019.AA - Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (450)
ZZP.260.4.10.2019.MR – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (445)
ZZP.260.4.7.2019.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (440)
Deklaracja dostępności  (435)
ZARZĄDZENIE NR 12/2020   (419)
Zapytanie ofertowe na dostawę maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk oraz termometrów bezdotykowych na potrzeby związane z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  (415)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli na potrzeby związane z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19"  (411)
Umowy i zamówienia zawarte na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (378)
Zapytanie ofertower na dostawę pralko-suszarek w związku z realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"  (375)
ZZP.260.4.11.2019.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (365)
ZZP.260.3.11.2020.MR - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (361)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.   (354)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli na potrzeby związane z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19"   (344)
ZZP.260.3.4.2020.AA.MR - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (342)
ZZP.260.3.13.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera HEWLETT PACKARD Proliant DL360P Gen.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (321)
ZZP.260.3.1.2020.AA.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie dostaw i oddanie w najem urządzeń wielofunkcyjnych, świadczenie obsługi serwisowej i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy   (317)
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych  (311)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (303)
ZZP.260.3.6.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera HEWLETT PACKARD Proliant DL360P Gen.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (285)
Rejestr umów 2021 rok   (280)
Referent w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (268)
Podinspektor w Dziale Realizacji Pomocy  (268)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (264)
Księgowy w Dziale Księgowości  (248)
Referent w Zespole Informatyków  (243)
Wystąpienie pokontrolne NIK z dn. 25.01.2021 r Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"  (234)
ZZP.260.3.7.2020.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (231)
Zapytanie ofertowe na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (223)
ZZP.260.3.8.2020.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (223)
ZZP.260.3.9.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki zasilacza awaryjnego ups dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (222)
Umowy i zamówienia zawarte na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (218)
Referent w Zespole Informatyków  (218)
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych  (216)
Referent w Dziale Księgowości  (204)
ZZP.260.3.10.2020.AA - Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (202)
ZZP.260.3.14.2020.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (184)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu  (179)
Referent w Zespole Informatyków  (170)
Referent w Zespole Informatyków  (151)
Referent w Zespole Informatyków  (123)
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za 2020 rok  (123)
Stypendia szkolne 2021/2022  (92)
Kontrola trwałości realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa""  (40)
Ogłoszenie o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego  (20)
Referent w Zespole Informatyków  (14)