Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 63550
Aktualizacja: 17-05-2019
Statystyki
Strona główna  (59819)
Oferty pracy  (12718)
Wzory Wniosków  (7796)
2013  (6946)
2012  (6850)
Świadczenia Rodzinne   (6097)
Struktura wewnętrzna działów  (6028)
Świadczenia rodzinne  (5666)
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   (5547)
Dane kontaktowe  (5362)
Dodatki mieszkaniowe  (5309)
Kierownicy działów  (5024)
Niepełnosprawni  (4953)
Bezdomni  (4894)
Przetargi  (4890)
Struktura organizacyjna MOPS  (4779)
Zadania pomocy społecznej  (4698)
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (4606)
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej  (4588)
Kontrole  (4583)
2014  (4531)
Komunikaty i ogłoszenia  (4513)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (4462)
Stacjonarne placówki pomocy społecznej  (4309)
Dodatki Mieszkaniowe  (4266)
Placówki wsparcia dziennego  (4202)
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (4168)
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza  (4127)
Akty Prawne  (4116)
Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  (4108)
Zasiłek Pielęgnacyjny  (3994)
DPZ - Dział Pieczy Zastępczej  (3939)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (3776)
2015  (3698)
Aktywny Samorząd  (3642)
2014  (3492)
e-Wnioski  (3465)
Aktywny samorząd  (3441)
Zarzadzenie wprowadzajace regulamin naboru   (3408)
Domy pomocy społecznej  (3355)
Świadczenie Pielęgnacyjne  (3354)
Zapytania ofertowe w ramach projektu systemowego pt: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (3347)
2012  (3285)
Instrukcja BIP oraz udostępnianie informacji publicznych  (3252)
Stypendia szkolne  (3225)
DPS - Dział Pracy Socjalnej  (3195)
Odnośniki  (3193)
DŚR - Dział Świadczeń Rodzinnych  (3122)
MZON - Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności   (3120)
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (3093)
2011  (3093)
Redakcja  (3091)
Fundusz Alimentacyjny  (3049)
DDM - Dział Dodatków Mieszkaniowych  (3031)
DUO - Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej   (3017)
Komunikacja w języku migowym  (2959)
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej  (2949)
DOK - Dział Organizacyjno-Kadrowy  (2861)
Kwestionariusz osobowy  (2815)
ZARZĄDZENIE NR 41/12  (2766)
Status prawny  (2635)
Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar G  (2593)
DK - Dział Księgowości   (2569)
DRP - Dział Realizacji Pomocy   (2470)
DRN - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (2360)
2016  (2335)
Referent w Zespole Informatyków - wyniki naboru  (2308)
Kontrola doraźna wynikająca z zadań zleconych z ustawy o świadczerniach rodzinnych   (2250)
Świadczenie wychowawcze  (2243)
SB - Schronisko dla Bezdomnych  (2229)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 03/12  (2198)
ZZP - Zespół ds. Zamówień Publicznych  (2148)
DOM - Dział Obsługi Mieszkańców   (2120)
Inspektor ds. ochrony danych osobowych  (2117)
Zasiłki szkolne  (2088)
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych  (2064)
ZARZĄDZENIE NR 16/09  (2055)
Konkurs fotograficzny "Radom – moje miasto"  (2009)
Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134  (1935)
ZARZĄDZENIE NR 4  (1923)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1893)
Świadczenie wychowawcze  (1869)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1860)
Stypendia i zasiłki szkolne  (1841)
ZI - Zespół Informatyków  (1831)
Uchwała Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Radomiu  (1825)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 01/12  (1778)
Archiwum  (1773)
ZARZĄDZENIE nr 18/05  (1699)
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (1696)
Uchwała Nr 27/90  (1690)
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym  (1672)
ZARZĄDZENIE nr 1/2006  (1653)
ZZP.341-23b/AŁ/12 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1652)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 02/12  (1634)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Opel Meriva  (1623)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1623)
Fundusz_Alimentacyjny  (1619)
ZZP.341-40/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1618)
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w zakresie wybranych wydatków budżetowych za 2011 r.  (1617)
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1615)
Specjalny zasiłek opiekuńczy   (1602)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.07.2014 r. z kontroli NIK, Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny - Pomoc w usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  (1588)
Informacja pokontrolna z kontroli projektu pt. "Stop bierności - postaw na aktywność"  (1583)
ZOP - Zespół Obsługi Prawnej  (1565)
Kontrola przeprowadzona w przedmiocie prawidłowości realizacj i indywidualnych programów integracji (I PI) osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  (1539)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 04/12  (1525)
Protokół z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1512)
ZZP.341-189/MR/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1490)
Referent w Zespole Informatyków - lista kandydatów  (1487)
Główny Księgowy  (1480)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1478)
UCHWAŁA NR 167/2007  (1476)
Uchwała Nr 421/04  (1475)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu indywidualnych kursów języka migowego na rzecz uczestników projektu systemowego  (1467)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1464)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówien Publicznych  (1461)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1459)
Referent w Zespole Informatyków  (1452)
Referent w Zespole Informatyków  (1451)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1449)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1443)
Przetarg Nieograniczony  (1443)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (1441)
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1431)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1425)
ZZP.341–110/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej.  (1424)
2017  (1416)
Referent w Dziale Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1409)
Księgowy w Dziale Księgowości   (1408)
Referent w Dziale Organizacyjno - Prawnym  (1400)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 czerwca 2013 r. z kontroli prawidłowości postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w sprawach skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecz  (1390)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1380)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1379)
Specjalista ds. marketingu i wizerunku  (1378)
Uchwała Nr 253/2011 Rady Miejskiej w Radomiu  (1374)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1366)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1363)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej  (1353)
Z-ca kierownika Działu Pracy Socjalnej  (1353)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1351)
Uchwała nr 855/2006 Rady Miejskiej w Radomiu  (1335)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Czas na aktywność!"  (1334)
Główny księgowy  (1332)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1331)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1317)
Świadczenie rodzicielskie  (1316)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1315)
ZZP.341-227/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursów prawa jazdy na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1306)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1302)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1301)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu festynu edukacyjno-integracyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1278)
ZZP.341-114/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1262)
ZZP.341–137/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1260)
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania  (1257)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy " Za życiem"  (1256)
ZZP. 341-208/MR/12 - Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1254)
Koordynatora projektu   (1248)
Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  (1247)
Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2013 r.(do zakończenia kontroli)  (1246)
ZZP.341–113/MR/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1246)
Zasiłek dla opiekunów  (1245)
ZZP. 341-192/MR/12 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.   (1243)
Podinspektor w Zespole Informatyków   (1243)
Sekretarz w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (1242)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej   (1239)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1238)
Samodzielny referent  (1232)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1230)
Inspektor w Dziale Pracy Socjalnej  (1226)
ZZP.341–215/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1226)
ZZP.341-206/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1214)
ZZP.341–216/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1209)
ZZP.341-146/ML/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1201)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej  (1194)
ZZP.341-188/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1193)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1192)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1190)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1186)
ZZP.341–87/MR/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu.  (1186)
Referent w Zespole Informatyków  (1186)
Z-ca kierownika Działu Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1185)
ZZP.341-23a/AŁ/12 - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1183)
ZZP.341-226/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1175)
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringu dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (1169)
Wystąpienia pokontrolne z dnia 06.11.213 r. z kontroli organizacji i funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz postępowania formalno-prawnego, przestrzegania obowiązującego trybu i procedur, a także poprawności merytoryczne  (1169)
ZZP.341-187/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1168)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1166)
ZZP.341–92/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (1163)
Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym   (1160)
ZZP.341–125/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1139)
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę książek dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1134)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1118)
Protokół kontroli realizacji przez Gminę zadań zleconych z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (1110)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (1108)
ZZP.341-93/MC/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1098)
ZZP.341-171/ML/13 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1093)
ZZP.341-89/AŁ/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na część I zamówienia na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1091)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1091)
ZZP.341-73/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1091)
ZZP.341–175/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1090)
ZZP.341-98/ML/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1079)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (1079)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem"  (1077)
ZZP. 341-85/MR/12 -dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie "z wolnej ręki" na zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (1074)
ZZP.341–122/MR/12 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (1073)
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi polegającej na zorganizowanu i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w latach 2008-2014  (1071)
ZZP.341-92/AŁ/12 - Treść zapytania wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem oraz modyfikacją treści SIWZ, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramac  (1061)
ZZP.341-159/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1057)
ZZP.341–89/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1053)
ZZP.341-228/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę książek w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (1048)
ZZP.341-159/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1040)
ZZP.341-89/AŁ/12 - zmiana treści SIWZ, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1038)
Świadczenie wychowawcze   (1036)
ZZP.341–36/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (1032)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej   (1031)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1030)
Referent w Dziale Organizacyjno-Kadrowym  (1026)
ZZP.341-247/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1023)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1020)
ZZP.341–152/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1017)
ZZP.341-71/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.:"Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1016)
ZZP. 341-245/MR/13 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1014)
ZZP.341-87/MR/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (1013)
ZZP.341–140/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1013)
DA - Dział Administracyjny  (1011)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (1010)
ZZP. 341-201/202/ML/MR/13 -Przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1007)
Podinspektor w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1001)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (997)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (996)
ZZP.341–38/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (995)
ZZP.341–35/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ewaluacji w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”.  (986)
ZZP.341-237/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (980)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (968)
ZZP.341–250/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (965)
ZZP.341–89/AŁ/12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (964)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (964)
Protokół z dnia 01.04.2015 z kontroli gospodarki finansowej za 2014 rok przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu  (961)
ZZP.341-269a/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (960)
Oferta pracy  (960)
ZZP.341-238/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (958)
Referent w Zespole Informatyków  (956)
ZZP.341-269b/ML/13 - Zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kursu prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (954)
ZZP.341-99/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (954)
ZZP.341-229/ML/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (950)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (945)
ZZP.341–92/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (934)
ZZP.341-4/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (933)
ZZP.341–141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (927)
ZZP.341–122/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (926)
ZZP.341-51/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”  (922)
ZZP.341-188/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (922)
ZZP.341–37/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. Radom – siła w partnerstwie.  (921)
ZZP.341-129/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (919)
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EUR na usługi Cateringu zestawy obiadowe dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu.  (919)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (919)
ZZP.341-43/49/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (918)
ZZP.341-90/91/94/95/97/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (918)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2016 roku - Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  (917)
ZZP.341–295/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (915)
ZZP.341-39/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (911)
ZZP.341-48/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (911)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (911)
ZZP.341–200/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (909)
ZZP.341-239/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG i MAG w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (903)
2018  (900)
ZZP.341-56/59/63/67/69/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (897)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (893)
Referent w Zespole Informatyków  (885)
ZZP.341–140/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro.  (884)
ZZP.341–83/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (877)
ZZP.341-7/MR/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (874)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów języków obcych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (872)
ZZP.341-207/AA/14 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134.  (871)
ZZP.341-109/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (869)
ZZP.341-99/ML/14- Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (869)
ZZP.341–170/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (866)
Zasiłek dla opiekunów od 15 maja 2014  (857)
ZZP.341-141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (857)
ZZP.341-298/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (857)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (856)
ZZP.341-176/AA/14 – Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (855)
ZZP.341-212/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego na rzecz uczestnika projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (850)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (850)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (848)
ZZP.341–174/MR/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (848)
ZZP.341–195/MR/13 -Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (846)
ZZP.341-134/136/137/138/139/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (842)
ZZP.341-232/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (839)
ZZP.341-258/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (839)
ZZP.341-96/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (836)
ZZP.341–189/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (832)
ZZP.341–59/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (827)
ZZP.341-299/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (827)
ZZP.341-196/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (826)
ZZP.341-203/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (822)
ZZP.341-9/17/21/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (820)
ZZP.341-236/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (818)
Zasiłek szkolny   (812)
ZZP.341-149/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (808)
ZZP.341-6/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (808)
ZZP.341-154/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (806)
ZZP.341-234/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (806)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (803)
ZZP.341-233/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (803)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów komputerowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (803)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (800)
ZZP.341-233/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (796)
ZZP.341–309/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę paczek mikołajkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (792)
ZZP.341-5/ML/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (786)
Zasiłek dla opiekunów od 01 lipca 2013 do 14 maja 2014  (781)
ZZP.341-49/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (774)
Protokół z kontroli problemowej Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  (773)
ZZP. 341-168/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. „aktywność szansą na lepsze jutro”  (772)
ZZP.341–80/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (772)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (762)
ZZP.341-205/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (760)
ZZP.341-235/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (755)
ZZP.341-246/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (734)
ZZP. 341-161/AA/14 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (731)
ZZP.260.20.2015.AA - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (723)
ZZP.341-180/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (722)
ZZP.341-210/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (721)
ZZP.341-247/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (720)
ZZP.260.21.2015.AA - Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (716)
ZZP.341-215/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (701)
ZZP.341–70/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (697)
Rejestr umów   (689)
Dane kontaktore inspektora ochrony danych osobowych  (685)
Referent w Zespole Informatyków  (685)
ZZP.341-14/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (681)
ZZP.260.372.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (674)
ZZP.260.329.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (670)
ZZP.341-25/26/28/30/31/33/ML/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (667)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (661)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (661)
ZZP.260.367.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (655)
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych  (641)
ZZP.260.371.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (640)
ZZP.341-48/MR/14 – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (636)
Zasiłek rodzinny   (635)
ZZP.260.360.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (630)
ZZP.260.3.2.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (630)
ZZP.260.348.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (626)
Referent w Zespole Informatyków  (613)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczetników projektu "Czas na aktywność!"  (601)
Oferta pracy Radca prawny  (582)
Dobry start  (575)
ZZP.260.395.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (554)
ZZP.260.454.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (554)
Referent w Zespole Informatyków  (552)
ZZP.260.3.7.2016.MR, ZZP.260.3.8.2016.MR – Przetarg nieograniczony na dostawę serwera oraz drukarek laserowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (542)
ZZP.260.3.2.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (542)
ZZP.260.390.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (536)
Ochrona danych osobowych  (527)
ZZP.260.3.1.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (521)
Świadczenie dobry start  (510)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (510)
Protokół z kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzonej w Dziale Pieczy Zastępczej  (506)
ZZP.260.3.4.2016.MR – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (499)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi - Grupowe poradnictwo prawne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (482)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (481)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (477)
ZZP.260.3.6.2016.MR – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (463)
Zapytania ofertowe w ramach projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (448)
ZZP.260.3.1.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (443)
ZZP.260.3.9.2016.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (442)
ZZP.260.3.5.2016.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (435)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (427)
Referent w Zespole Informatyków  (423)
Zapytanie ofertowe na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego  (421)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (419)
Stypendium szkolne 2018/2019  (416)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (405)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu  (401)
Rejestr umów 2017 rok  (399)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Warsztaty grupowe dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (379)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Trening kompetencji i umiejętnosci społecznych  (350)
Rejestr umów 2018 rok  (347)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (345)
Referent w Zespole Informatyków  (329)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (322)
Referent w Zespole Informatyków   (320)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie warsztatów teambuilding dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"   (319)
Referent w Zespole Informatyków  (316)
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji  (314)
Podinspektor w Dziale Obsługi Mieszkańców  (309)
2019  (308)
ZZP.260.3.8.2017.AA – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (308)
ZZP.260.3.9.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (289)
Rejestr umów 2015 rok  (284)
Klauzula zgody w procesie rekrutacji  (282)
Referent w Zespole Informatyków  (281)
Referent w Zespole Informatyków  (279)
Rejestr umów 2016 rok  (273)
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu jednostkom Gminy Miasta Radomia zużytego i zbędnego majątku ruchomego  (272)
Prawa osób, których dane dotyczą  (272)
ZZP.260.3.6.2017.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (270)
Referent w Zespole Informatyków  (264)
Referent w Zespole Informatyków  (260)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uiczestników projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (243)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (239)
ZZP.260.3.7.2017.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (238)
Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu 11/12.2017r.  (238)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: Przegląd stomatologiczny dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (237)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 15.12.2015r.  (237)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 19.10.2017r.  (230)
ZZP.260.3.10.2017.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (228)
Informacja pokontrolna RPMA.09.01.00-14-5841/16-03 kontrola projektu "Czas na aktywność"  (220)
Referent w Zespole Informatyków  (217)
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto - na świadczenie usługi: Usługi stomatologiczno-protetyczne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (217)
ZZP.260.3.13.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (215)
Protokół z kontroli problemowej stanu przygotowań obronnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu 15.09.2015r.  (213)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (212)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa Szansa"  (210)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń na rzecz uczestników projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"   (210)
ZZP.260.3.11.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (208)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (206)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (206)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania 04.12.2017r.  (204)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego świadczonego w formie dyżurów psychologa dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (203)
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (201)
ZZP.260.3.12.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (201)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (200)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu busa osobowego wraz z kierowcą w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (197)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych  (195)
Wystąpienie pokontrolne "Wykonanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej"  (189)
Zapytanie ofertowe dotyczącej usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa pedagogicznego świadczonego w formie dyżurów pedagoga dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (183)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej podczas pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny-wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (181)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia zajęć grupowych z psychoedukacji dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (178)
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (175)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (170)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość".  (164)
Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej ”Nowa szansa”  (156)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (154)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego poradnictwa prawnego na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (154)
ZZP.260.3.4.2018.MR - Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (147)
Zapytanie ofertowe polegające na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu organizowania społeczności lokalnej na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (146)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”   (138)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali zwiazanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej" - kolejne  (136)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych  (136)
Zapytanie ofertowe na dostawę książek dla uczestników projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej"  (135)
Zapytanie ofertowe dotyczące ednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (130)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali związanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej"  (127)
ZZP.260.3.2.2018.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (125)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”   (125)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na rzecz uczestników projektu pn.; "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość".  (122)
ZZP.260.3.3.2018.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (118)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów radzenia sobie ze stresem na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacie, lepsza przyszłość".  (109)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (107)
ZZP.260.3.5.2018.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (105)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (99)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych  (98)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn.:"Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (94)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.   (93)
ZZP.260.3.8.2018.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (82)
ZRP - Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  (82)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - znak postępowania: ZRP.NK.260.4.2019.AM   (79)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - znak postępowania: ZRP.NK.260.5.2019.AM   (76)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, znak: ZRP.KIS.260.6.2019.KL  (73)
Zapytanie ofertowe dotyczącej wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, ZRP.KIS.260.9.2019.KL  (73)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” - Operator wózków jezdniowych podnośnikowych  (72)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (70)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - znak postępowania: ZRP.NK.260.2.2019.AM  (70)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, znak: ZRP.KIS.260.5.2019.KL  (69)
Zapytanie ofertowe dotyczącejwykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” , znak: ZRP.KIS.260.10.2019.KL   (64)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - Elektryk z uprawnieniami do 1 kV  (63)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” - Elektryk z uprawnieniami do 1 kV  (61)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - Operator koparko - ładowarki klasy III  (60)
Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkania wielkanocnego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej ”Nowa szansa”  (59)
ZZP.260.3.7.2018.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (59)
Referent w Zespole Informatyków  (59)
DFA - Dział Funduszu Alimentacyjnego  (56)
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Radomiu z dnia 29.03.2019 r.  (47)
Sprawozdanie z kontroli doraźnej z zakresu realizacji przez gminę zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 25 marca 2019 r.  (44)
Wystąpienie pokontrolne w zakresie prowadzenia postępowań w ramach realizacji świadczenia z programu "Dobry start" przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21.03.2019r.  (42)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, znak postępowania: ZRP.KIS.13.2019.KL  (37)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” - Elektryk z uprawnieniami do 1 kV  (37)
ZZP.260.4.1.2019.AA – Zapytanie o cenę na dostawę papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (37)
Referent w Zespole Informatyków  (35)
ZZP.260.4.2.2019.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie dostaw i oddanie w najem urządzeń wielofunkcyjnych, świadczenie obsługi serwisowej i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń dla MOPS w Radomiu.  (30)
Rejestr umów 2019 rok  (24)
Ogłoszenie o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego  (20)
ZZP.260.4.3.2019.AA - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (19)
Księgowy w Dziale Księgowości  (18)
Sprawozdania  (13)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego poradnictwa z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na rzecz uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”.  (12)
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za 2018 rok  (12)
ZZP.260.4.6.2019.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie dostaw i oddanie w najem urządzeń wielofunkcyjnych, świadczenie obsługi serwisowej i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń dla MOPS w Radomiu.  (8)
ZZP.260.4.4.2019.MR, ZZP.260.4.5.2019.MR - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów oraz bezterminowej licencji serwerowego systemu operacyjnego na potrzeby MOPS w Radomiu.  (6)