Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 60684
Aktualizacja: 17-10-2018
Statystyki
Strona główna  (57663)
Oferty pracy  (11568)
Wzory Wniosków  (7062)
2012  (6529)
2013  (6519)
Świadczenia Rodzinne   (5692)
Struktura wewnętrzna działów  (5569)
Świadczenia rodzinne  (5249)
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   (5075)
Dane kontaktowe  (4952)
Dodatki mieszkaniowe  (4941)
Kierownicy działów  (4657)
Niepełnosprawni  (4607)
Bezdomni  (4564)
Przetargi  (4537)
Struktura organizacyjna MOPS  (4454)
Zadania pomocy społecznej  (4316)
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej  (4230)
Komunikaty i ogłoszenia  (4177)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (4159)
Kontrole  (4139)
2014  (4133)
Stacjonarne placówki pomocy społecznej  (3992)
Dodatki Mieszkaniowe  (3979)
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (3948)
Placówki wsparcia dziennego  (3886)
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza  (3852)
Akty Prawne  (3832)
Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  (3795)
Pomoc prawna  (3789)
DPZ - Dział Pieczy Zastępczej  (3710)
Zasiłek Pielęgnacyjny  (3705)
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (3597)
e-Wnioski  (3465)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (3455)
2014  (3345)
2015  (3231)
Zarzadzenie wprowadzajace regulamin naboru   (3184)
Aktywny Samorząd  (3154)
Zapytania ofertowe w ramach projektu systemowego pt: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (3145)
2012  (3143)
Aktywny samorząd  (3140)
Domy pomocy społecznej  (3129)
Świadczenie Pielęgnacyjne  (3111)
DPS - Dział Pracy Socjalnej  (3006)
Odnośniki  (2999)
Instrukcja BIP oraz udostępnianie informacji publicznych  (2998)
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (2946)
MZON - Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności   (2918)
DŚR i FA - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (2908)
2011  (2907)
Redakcja  (2901)
Stypendia szkolne  (2841)
Fundusz Alimentacyjny  (2828)
DDM - Dział Dodatków Mieszkaniowych  (2827)
DUO - Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej   (2822)
Komunikacja w języku migowym  (2785)
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej  (2703)
DOK - Dział Organizacyjno-Kadrowy  (2661)
Kwestionariusz osobowy  (2621)
ZARZĄDZENIE NR 41/12  (2545)
Status prawny  (2515)
DK - Dział Księgowości   (2455)
Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar G  (2449)
DRP - Dział Realizacji Pomocy   (2352)
Referent w Zespole Informatyków - wyniki naboru  (2225)
DRN - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (2220)
Kontrola doraźna wynikająca z zadań zleconych z ustawy o świadczerniach rodzinnych   (2170)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 03/12  (2123)
SB - Schronisko dla Bezdomnych  (2067)
ZZP - Zespół ds. Zamówień Publicznych  (2030)
DOM - Dział Obsługi Mieszkańców   (1994)
2016  (1991)
Inspektor ds. ochrony danych osobowych  (1970)
ZARZĄDZENIE NR 16/09  (1955)
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych  (1948)
Świadczenie wychowawcze  (1903)
Konkurs fotograficzny "Radom – moje miasto"  (1863)
Zasiłki szkolne  (1829)
ZARZĄDZENIE NR 4  (1824)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1806)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1784)
Uchwała Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Radomiu  (1756)
Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134  (1733)
ZI - Zespół Informatyków  (1727)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 01/12  (1708)
Uchwała Nr 27/90  (1634)
Archiwum  (1613)
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (1612)
ZZP.341-23b/AŁ/12 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1602)
ZARZĄDZENIE nr 18/05  (1595)
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym  (1591)
ZARZĄDZENIE nr 1/2006  (1566)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 02/12  (1562)
Świadczenie wychowawcze  (1525)
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w zakresie wybranych wydatków budżetowych za 2011 r.  (1523)
ZZP.341-40/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1510)
Informacja pokontrolna z kontroli projektu pt. "Stop bierności - postaw na aktywność"  (1492)
Stypendia i zasiłki szkolne  (1488)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1485)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 04/12  (1468)
Kontrola przeprowadzona w przedmiocie prawidłowości realizacj i indywidualnych programów integracji (I PI) osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  (1467)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.07.2014 r. z kontroli NIK, Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny - Pomoc w usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  (1457)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Opel Meriva  (1450)
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1446)
Referent w Zespole Informatyków - lista kandydatów  (1425)
UCHWAŁA NR 167/2007  (1419)
ZOP - Zespół Obsługi Prawnej  (1417)
Uchwała Nr 421/04  (1411)
Główny Księgowy  (1405)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1404)
Specjalny zasiłek opiekuńczy   (1400)
ZZP.341-189/MR/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1399)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu indywidualnych kursów języka migowego na rzecz uczestników projektu systemowego  (1397)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1393)
Referent w Zespole Informatyków  (1377)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1372)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1372)
Fundusz_Alimentacyjny  (1371)
Protokół z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1368)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówien Publicznych  (1367)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (1365)
ZZP.341–110/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej.  (1364)
Referent w Zespole Informatyków  (1361)
Przetarg Nieograniczony  (1359)
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1343)
Księgowy w Dziale Księgowości   (1341)
Referent w Dziale Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1326)
Referent w Dziale Organizacyjno - Prawnym  (1318)
Uchwała Nr 253/2011 Rady Miejskiej w Radomiu  (1317)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1317)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1306)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1299)
Specjalista ds. marketingu i wizerunku  (1298)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1293)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 czerwca 2013 r. z kontroli prawidłowości postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w sprawach skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecz  (1291)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1288)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1282)
Uchwała nr 855/2006 Rady Miejskiej w Radomiu  (1276)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1275)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej  (1266)
Z-ca kierownika Działu Pracy Socjalnej  (1263)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1256)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1252)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1241)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1234)
ZZP.341-227/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursów prawa jazdy na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1225)
ZZP.341-114/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1197)
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania  (1193)
ZZP. 341-208/MR/12 - Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1186)
Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  (1183)
Koordynatora projektu   (1182)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej   (1177)
ZZP.341–137/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1175)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1174)
Podinspektor w Zespole Informatyków   (1174)
2017  (1173)
ZZP. 341-192/MR/12 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.   (1165)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu festynu edukacyjno-integracyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1163)
Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2013 r.(do zakończenia kontroli)  (1158)
ZZP.341–113/MR/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1156)
ZZP.341–215/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1151)
Główny księgowy  (1151)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1134)
ZZP.341–216/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1130)
ZZP.341-206/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1128)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej  (1128)
ZZP.341-23a/AŁ/12 - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1127)
Inspektor w Dziale Pracy Socjalnej  (1124)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1118)
Z-ca kierownika Działu Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1116)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1115)
ZZP.341-188/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1113)
ZZP.341–92/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (1113)
ZZP.341-226/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1112)
ZZP.341–87/MR/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu.  (1111)
ZZP.341-146/ML/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1109)
Zasiłek dla opiekunów  (1109)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1099)
ZZP.341-187/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1099)
Sekretarz w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (1097)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1095)
Wystąpienia pokontrolne z dnia 06.11.213 r. z kontroli organizacji i funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz postępowania formalno-prawnego, przestrzegania obowiązującego trybu i procedur, a także poprawności merytoryczne  (1088)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1088)
Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym   (1084)
Samodzielny referent  (1070)
ZZP.341–125/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1065)
Świadczenie rodzicielskie  (1063)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1058)
Referent w Zespole Informatyków  (1041)
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringu dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (1041)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1038)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (1037)
ZZP.341-73/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1032)
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę książek dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1029)
ZZP.341-89/AŁ/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na część I zamówienia na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1027)
ZZP.341-93/MC/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1026)
ZZP.341–122/MR/12 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (1013)
ZZP.341-171/ML/13 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1012)
ZZP.341–175/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1009)
ZZP.341-98/ML/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1005)
ZZP. 341-85/MR/12 -dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie "z wolnej ręki" na zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (1004)
ZZP.341-159/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (991)
ZZP.341-92/AŁ/12 - Treść zapytania wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem oraz modyfikacją treści SIWZ, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramac  (982)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy " Za życiem"  (977)
ZZP.341-89/AŁ/12 - zmiana treści SIWZ, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (972)
ZZP.341-228/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę książek w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (967)
ZZP.341-87/MR/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (967)
ZZP.341–89/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (964)
ZZP.341–36/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (964)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej   (962)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Czas na aktywność!"  (962)
ZZP.341–152/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (960)
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi polegającej na zorganizowanu i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w latach 2008-2014  (958)
ZZP.341-159/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (956)
ZZP.341-71/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.:"Aktywność szansą na lepsze jutro"  (956)
ZZP.341–140/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (946)
ZZP. 341-245/MR/13 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (946)
ZZP.341–38/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (944)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (935)
DA - Dział Administracyjny  (934)
ZZP.341-247/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (930)
ZZP.341–35/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ewaluacji w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”.  (923)
ZZP. 341-201/202/ML/MR/13 -Przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (921)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (918)
ZZP.341-237/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (913)
ZZP.341–89/AŁ/12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (913)
ZZP.341–250/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (900)
ZZP.341-269a/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (899)
Protokół kontroli realizacji przez Gminę zadań zleconych z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (898)
ZZP.341–141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (894)
ZZP.341-99/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (893)
ZZP.341-4/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (892)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (890)
ZZP.341-238/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (888)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (883)
ZZP.341-229/ML/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (883)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (876)
ZZP.341–92/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (875)
ZZP.341-269b/ML/13 - Zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kursu prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (873)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (868)
ZZP.341–122/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (866)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (866)
ZZP.341-90/91/94/95/97/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (865)
Podinspektor w Dziale Obsługi Mieszkańców  (865)
ZZP.341-48/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (861)
Referent w Dziale Organizacyjno-Kadrowym  (859)
ZZP.341-51/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”  (856)
ZZP.341-39/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (854)
ZZP.341–37/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. Radom – siła w partnerstwie.  (852)
ZZP.341–295/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (851)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (846)
ZZP.341–200/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (846)
ZZP.341–140/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro.  (845)
ZZP.341-43/49/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (845)
Oferta pracy  (844)
ZZP.341-129/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (843)
ZZP.341-188/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (841)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem"  (840)
Protokół z dnia 01.04.2015 z kontroli gospodarki finansowej za 2014 rok przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu  (837)
ZZP.341-239/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG i MAG w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (834)
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EUR na usługi Cateringu zestawy obiadowe dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu.  (832)
ZZP.341-56/59/63/67/69/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (823)
ZZP.341-7/MR/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (815)
ZZP.341–83/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (814)
ZZP.341-109/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (810)
Referent w Zespole Informatyków  (809)
ZZP.341–170/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (807)
ZZP.341-134/136/137/138/139/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (803)
ZZP.341-99/ML/14- Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (803)
ZZP.341-96/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (800)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2016 roku - Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  (795)
ZZP.341-207/AA/14 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134.  (794)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (792)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (792)
ZZP.341-298/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (790)
ZZP.341-141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (790)
ZZP.341–174/MR/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (789)
ZZP.341–195/MR/13 -Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (783)
ZZP.341-212/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego na rzecz uczestnika projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (777)
ZZP.341-9/17/21/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (776)
ZZP.341-232/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (776)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów języków obcych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (775)
ZZP.341-196/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (775)
ZZP.341-176/AA/14 – Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (775)
ZZP.341-234/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (769)
ZZP.341–189/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (766)
ZZP.341-6/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (764)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (763)
ZZP.341-258/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (762)
ZZP.341-233/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (760)
ZZP.341-299/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (757)
ZZP.341-236/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (756)
ZZP.341–59/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (756)
ZZP.341-203/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (753)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (753)
ZZP.341-154/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (752)
Referent w Zespole Informatyków  (751)
Zasiłek dla opiekunów od 15 maja 2014  (745)
ZZP.341-149/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (740)
ZZP.341–309/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę paczek mikołajkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (732)
ZZP.341-5/ML/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (731)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (722)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów komputerowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (721)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (717)
ZZP.341-233/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (715)
ZZP.341–80/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (714)
ZZP.341-49/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (709)
Zasiłek dla opiekunów od 01 lipca 2013 do 14 maja 2014  (705)
ZZP.341-235/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (704)
ZZP. 341-168/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. „aktywność szansą na lepsze jutro”  (697)
ZZP.341-205/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (695)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (674)
ZZP. 341-161/AA/14 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (671)
ZZP.341-246/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (669)
ZZP.341-210/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (663)
Protokół z kontroli problemowej Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  (662)
ZZP.341-180/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (660)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (658)
Świadczenie wychowawcze   (656)
ZZP.341-247/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (655)
ZZP.260.20.2015.AA - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (653)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (648)
ZZP.341–70/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (640)
ZZP.260.21.2015.AA - Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (637)
ZZP.341-215/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (629)
ZZP.341-25/26/28/30/31/33/ML/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (624)
ZZP.341-14/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (615)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (608)
ZZP.341-48/MR/14 – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (593)
ZZP.260.367.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (591)
ZZP.260.329.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (585)
ZZP.260.372.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (579)
ZZP.260.371.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (556)
ZZP.260.3.2.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (553)
ZZP.260.348.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (549)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (544)
ZZP.260.360.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (543)
2018  (529)
Referent w Zespole Informatyków  (497)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (492)
Zasiłek szkolny   (490)
Rejestr umów   (482)
ZZP.260.3.7.2016.MR, ZZP.260.3.8.2016.MR – Przetarg nieograniczony na dostawę serwera oraz drukarek laserowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (466)
ZZP.260.454.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (462)
ZZP.260.395.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (456)
Referent w Zespole Informatyków  (447)
ZZP.260.390.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (442)
ZZP.260.3.1.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (438)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczetników projektu "Czas na aktywność!"  (436)
ZZP.260.3.2.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (429)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (429)
ZZP.260.3.4.2016.MR – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (402)
Referent w Zespole Informatyków  (401)
Dane kontaktore inspektora ochrony danych osobowych  (398)
ZZP.260.3.6.2016.MR – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (378)
ZZP.260.3.9.2016.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (366)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi - Grupowe poradnictwo prawne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (357)
ZZP.260.3.5.2016.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (355)
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych  (350)
Protokół z kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzonej w Dziale Pieczy Zastępczej  (340)
ZZP.260.3.1.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (334)
Ochrona danych osobowych  (324)
Zapytanie ofertowe na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego  (323)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (317)
Referent w Zespole Informatyków  (315)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu  (296)
Rejestr umów 2017 rok  (288)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (286)
Zasiłek rodzinny   (279)
Oferta pracy Radca prawny  (267)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Warsztaty grupowe dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (259)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Trening kompetencji i umiejętnosci społecznych  (254)
Świadczenie dobry start  (220)
Dobry start  (208)
ZZP.260.3.8.2017.AA – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (192)
Rejestr umów 2015 rok  (185)
ZZP.260.3.6.2017.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (179)
ZZP.260.3.9.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (179)
Referent w Zespole Informatyków  (176)
Rejestr umów 2016 rok  (176)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie warsztatów teambuilding dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"   (174)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (170)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (158)
ZZP.260.3.7.2017.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (151)
Referent w Zespole Informatyków   (151)
Referent w Zespole Informatyków  (149)
Rejestr umów 2018 rok  (145)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (139)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: Przegląd stomatologiczny dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (138)
ZZP.260.3.10.2017.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (134)
Referent w Zespole Informatyków  (129)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (126)
Stypendium szkolne 2018/2019  (125)
Prawa osób, których dane dotyczą  (120)
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto - na świadczenie usługi: Usługi stomatologiczno-protetyczne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (117)
ZZP.260.3.13.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (112)
ZZP.260.3.12.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (111)
Referent w Zespole Informatyków  (109)
ZZP.260.3.11.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (106)
Zapytania ofertowe w ramach projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (102)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (101)
Informacja pokontrolna RPMA.09.01.00-14-5841/16-03 kontrola projektu "Czas na aktywność"  (88)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uiczestników projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (86)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 19.10.2017r.  (86)
Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu 11/12.2017r.  (85)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania 04.12.2017r.  (84)
Referent w Zespole Informatyków  (84)
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu jednostkom Gminy Miasta Radomia zużytego i zbędnego majątku ruchomego  (82)
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji  (81)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 15.12.2015r.  (79)
Klauzula zgody w procesie rekrutacji  (74)
Protokół z kontroli problemowej stanu przygotowań obronnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu 15.09.2015r.  (72)
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (59)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych  (54)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń na rzecz uczestników projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"   (48)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (43)
Referent w Zespole Informatyków  (37)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (37)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali związanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej"  (34)
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (33)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali zwiazanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej" - kolejne  (32)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu busa osobowego wraz z kierowcą w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (26)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (25)
Wystąpienie pokontrolne "Wykonanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej"  (25)
Ogłoszenie o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego  (20)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (17)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa Szansa"  (16)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (15)
ZZP.260.3.2.2018.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (10)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego świadczonego w formie dyżurów psychologa dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (9)
Zapytanie ofertowe dotyczącej usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa pedagogicznego świadczonego w formie dyżurów pedagoga dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (9)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej podczas pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny-wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (7)
ZZP.260.3.3.2018.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (5)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość".  (4)