Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 57948
Aktualizacja: 19-03-2018
Statystyki
Strona główna  (55324)
Oferty pracy  (10489)
Wzory Wniosków  (6281)
2012  (6198)
2013  (6084)
Świadczenia Rodzinne   (5246)
Struktura wewnętrzna działów  (5174)
Świadczenia rodzinne  (4797)
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   (4632)
Dodatki mieszkaniowe  (4557)
Dane kontaktowe  (4554)
Kierownicy działów  (4313)
Niepełnosprawni  (4271)
Bezdomni  (4249)
Przetargi  (4210)
Struktura organizacyjna MOPS  (4143)
Zadania pomocy społecznej  (3942)
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej  (3888)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (3877)
Komunikaty i ogłoszenia  (3855)
2014  (3828)
Kontrole  (3783)
Stacjonarne placówki pomocy społecznej  (3697)
Dodatki Mieszkaniowe  (3683)
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza  (3594)
Placówki wsparcia dziennego  (3591)
Akty Prawne  (3559)
Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  (3551)
Pomoc prawna  (3523)
DPZ - Dział Pieczy Zastępczej  (3469)
e-Wnioski  (3465)
Zasiłek Pielęgnacyjny  (3413)
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (3353)
2014  (3154)
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (3128)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (3116)
Zarzadzenie wprowadzajace regulamin naboru   (2992)
2012  (2988)
Zapytania ofertowe w ramach projektu systemowego pt: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (2940)
Domy pomocy społecznej  (2914)
Świadczenie Pielęgnacyjne  (2877)
Aktywny samorząd  (2863)
DPS - Dział Pracy Socjalnej  (2829)
Odnośniki  (2809)
Specjalny zasiłek opiekuńczy 2016/2017  (2805)
2015  (2793)
Instrukcja BIP oraz udostępnianie informacji publicznych  (2781)
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (2779)
DŚR i FA - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (2757)
2011  (2733)
Redakcja  (2719)
Aktywny Samorząd  (2699)
MZON - Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności   (2696)
DUO - Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej   (2671)
DDM - Dział Dodatków Mieszkaniowych  (2635)
Fundusz Alimentacyjny  (2613)
Komunikacja w języku migowym  (2603)
DOK - Dział Organizacyjno-Kadrowy  (2501)
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej  (2496)
Kwestionariusz osobowy  (2431)
Stypendia szkolne  (2399)
Status prawny  (2389)
ZARZĄDZENIE NR 41/12  (2347)
DK - Dział Księgowości   (2318)
Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar G  (2294)
DRP - Dział Realizacji Pomocy   (2240)
Referent w Zespole Informatyków - wyniki naboru  (2119)
DRN - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (2105)
Kontrola doraźna wynikająca z zadań zleconych z ustawy o świadczerniach rodzinnych   (2095)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 03/12  (2028)
Stypendium szkolne 2015/2016  (1927)
SB - Schronisko dla Bezdomnych  (1917)
ZZP - Zespół ds. Zamówień Publicznych  (1906)
DOM - Dział Obsługi Mieszkańców   (1876)
ZARZĄDZENIE NR 16/09  (1851)
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych  (1841)
zasiłek szkolny 2015/2016  (1831)
Inspektor ds. ochrony danych osobowych  (1802)
zasiłek rodzinny 2017/2018  (1759)
ZARZĄDZENIE NR 4  (1726)
Konkurs fotograficzny "Radom – moje miasto"  (1719)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1715)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1697)
Uchwała Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Radomiu  (1680)
2016  (1656)
ZI - Zespół Informatyków  (1627)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 01/12  (1625)
Uchwała Nr 27/90  (1556)
ZZP.341-23b/AŁ/12 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1542)
Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134  (1539)
Zasiłek Rodzinny 2016/2017  (1534)
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym  (1529)
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (1525)
ZARZĄDZENIE nr 18/05  (1505)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 02/12  (1502)
Świadczenie wychowawcze  (1497)
Zasiłki szkolne  (1486)
ZARZĄDZENIE nr 1/2006  (1479)
Archiwum  (1449)
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w zakresie wybranych wydatków budżetowych za 2011 r.  (1438)
ZZP.341-40/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1430)
Informacja pokontrolna z kontroli projektu pt. "Stop bierności - postaw na aktywność"  (1424)
Kontrola przeprowadzona w przedmiocie prawidłowości realizacj i indywidualnych programów integracji (I PI) osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  (1403)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 04/12  (1380)
Referent w Zespole Informatyków - lista kandydatów  (1354)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1349)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1340)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu indywidualnych kursów języka migowego na rzecz uczestników projektu systemowego  (1337)
UCHWAŁA NR 167/2007  (1334)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.07.2014 r. z kontroli NIK, Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny - Pomoc w usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  (1332)
Uchwała Nr 421/04  (1328)
ZZP.341-189/MR/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1326)
Główny Księgowy  (1308)
ZZP.341–110/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej.  (1302)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1297)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1295)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1291)
Referent w Zespole Informatyków  (1283)
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1280)
Przetarg Nieograniczony  (1280)
ZOP - Zespół Obsługi Prawnej  (1278)
Księgowy w Dziale Księgowości   (1271)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (1271)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Opel Meriva  (1268)
Stypendium szkolne 2016/2017  (1259)
Uchwała Nr 253/2011 Rady Miejskiej w Radomiu  (1249)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówien Publicznych  (1243)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1241)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1240)
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1240)
Referent w Zespole Informatyków  (1239)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1231)
Protokół z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1229)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1219)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1216)
Referent w Dziale Organizacyjno - Prawnym  (1216)
Uchwała nr 855/2006 Rady Miejskiej w Radomiu  (1216)
Specjalista ds. marketingu i wizerunku  (1209)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 czerwca 2013 r. z kontroli prawidłowości postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w sprawach skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecz  (1208)
Specjalny zasiłek opiekuńczy 2017/2018  (1208)
Świadczenie wychowawcze  (1207)
Referent w Dziale Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1197)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1180)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1174)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1166)
ZZP.341-227/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursów prawa jazdy na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1155)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1152)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej  (1149)
Z-ca kierownika Działu Pracy Socjalnej  (1141)
ZZP.341-114/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1140)
Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  (1120)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1112)
Koordynatora projektu   (1109)
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania  (1108)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1106)
ZZP.341–113/MR/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1104)
ZZP. 341-208/MR/12 - Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1100)
ZZP.341–137/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1095)
ZZP. 341-192/MR/12 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.   (1095)
Stypendia i zasiłki szkolne  (1094)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej   (1090)
Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2013 r.(do zakończenia kontroli)  (1085)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1077)
Fundusz_Alimentacyjny_2017/2018  (1077)
ZZP.341–215/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1077)
Podinspektor w Zespole Informatyków   (1072)
ZZP.341–87/MR/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu.  (1067)
ZZP.341–92/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (1066)
ZZP.341-23a/AŁ/12 - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1065)
ZZP.341-146/ML/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1063)
ZZP.341-206/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1059)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu festynu edukacyjno-integracyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1059)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (1053)
ZZP.341–216/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1053)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1051)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1049)
ZZP.341-188/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1038)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej  (1036)
ZZP.341-187/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1028)
ZZP.341-226/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1027)
Inspektor w Dziale Pracy Socjalnej  (1026)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1015)
Z-ca kierownika Działu Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1009)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1004)
ZZP.341–125/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1004)
Wystąpienia pokontrolne z dnia 06.11.213 r. z kontroli organizacji i funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz postępowania formalno-prawnego, przestrzegania obowiązującego trybu i procedur, a także poprawności merytoryczne  (1000)
Główny księgowy  (992)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (985)
Zasiłek dla opiekunów  (982)
Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym   (980)
ZZP.341-73/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (967)
ZZP.341-93/MC/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (966)
ZZP.341-89/AŁ/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na część I zamówienia na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (960)
ZZP.341–122/MR/12 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (955)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (953)
ZZP. 341-85/MR/12 -dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie "z wolnej ręki" na zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (948)
ZZP.341-159/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (943)
ZZP.341–175/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (939)
Księgowy w Dziale Księgowości  (937)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (931)
ZZP.341-89/AŁ/12 - zmiana treści SIWZ, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (929)
ZZP.341-98/ML/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (928)
ZZP.341-92/AŁ/12 - Treść zapytania wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem oraz modyfikacją treści SIWZ, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramac  (926)
ZZP.341-171/ML/13 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (924)
Sekretarz w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (924)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (918)
ZZP.341-87/MR/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (917)
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę książek dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (916)
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringu dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (915)
ZZP.341–152/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (910)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej   (910)
ZZP.341–89/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (909)
Protokół kontroli przeprowadzonej w Gminie Miasta Radomia z siedzibą 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 w zakresie wykorzystania środków przekazanych przez PFRON na realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2013 i 2014 roku.  (909)
ZZP.341–36/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (908)
ZZP.341–38/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (908)
ZZP.341–140/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (893)
Samodzielny referent  (892)
ZZP.341-228/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę książek w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (891)
ZZP.341-71/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.:"Aktywność szansą na lepsze jutro"  (882)
2017  (881)
Referent w Zespole Informatyków  (875)
ZZP. 341-245/MR/13 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (866)
ZZP.341-159/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (859)
ZZP.341-247/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (859)
ZZP.341–35/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ewaluacji w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”.  (857)
ZZP.341-237/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (856)
ZZP.341–141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (856)
ZZP.341–89/AŁ/12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (855)
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi polegającej na zorganizowanu i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w latach 2008-2014  (853)
ZZP.341-4/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (852)
ZZP. 341-201/202/ML/MR/13 -Przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (841)
DA - Dział Administracyjny  (840)
ZZP.341-99/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (827)
ZZP.341–250/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (826)
ZZP.341-269a/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (821)
ZZP.341-229/ML/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (821)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (820)
ZZP.341-48/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (818)
ZZP.341-39/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (813)
ZZP.341–37/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. Radom – siła w partnerstwie.  (812)
ZZP.341–92/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (812)
Świadczenie rodzicielskie  (808)
ZZP.341-90/91/94/95/97/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (807)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (804)
ZZP.341-238/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (804)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (804)
ZZP.341–140/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro.  (802)
ZZP.341-269b/ML/13 - Zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kursu prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (801)
ZZP.341–122/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (801)
ZZP.341-51/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”  (799)
ZZP.341–295/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (794)
ZZP.341-129/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (793)
wniosek o odblowanie wypłaty dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015  (790)
ZZP.341-43/49/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (786)
ZZP.341-56/59/63/67/69/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (779)
ZZP.341-188/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (778)
ZZP.341–200/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (774)
Fundusz Alimentacyjny 2015/2016  (771)
ZZP.341-7/MR/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (770)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (762)
ZZP.341-134/136/137/138/139/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (760)
ZZP.341-239/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG i MAG w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (758)
ZZP.341-96/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (756)
ZZP.341-141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (755)
ZZP.341–174/MR/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (754)
ZZP.341–170/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (752)
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EUR na usługi Cateringu zestawy obiadowe dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu.  (741)
ZZP.341-9/17/21/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (741)
Zasiłki szkolne 2016/2017  (738)
ZZP.341-109/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (735)
ZZP.341–195/MR/13 -Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (735)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (733)
Protokół z dnia 01.04.2015 z kontroli gospodarki finansowej za 2014 rok przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu  (731)
Oferta pracy  (731)
ZZP.341–83/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (728)
ZZP.341-6/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (725)
ZZP.341-207/AA/14 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134.  (724)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (720)
ZZP.341-232/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (718)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (714)
ZZP.341-298/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (714)
ZZP.341-99/ML/14- Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (712)
Podinspektor w Dziale Obsługi Mieszkańców  (706)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (704)
ZZP.341-233/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (703)
ZZP.341-203/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (703)
ZZP.341-234/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (702)
ZZP.341-236/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (697)
ZZP.341–189/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (697)
ZZP.341-154/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (696)
ZZP.341-196/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (691)
ZZP.341-212/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego na rzecz uczestnika projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (689)
Referent w Dziale Organizacyjno-Kadrowym  (688)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów języków obcych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (684)
ZZP.341–59/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (683)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (678)
ZZP.341-258/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (677)
ZZP.341-176/AA/14 – Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (677)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy " Za życiem"  (672)
ZZP.341-149/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (672)
Protokół kontroli realizacji przez Gminę zadań zleconych z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (667)
ZZP.341–309/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę paczek mikołajkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (663)
ZZP.341-5/ML/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (662)
ZZP.341-299/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (655)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (653)
ZZP.341–80/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (650)
Zasiłek dla opiekunów od 15 maja 2014  (647)
Referent w Zespole Informatyków  (645)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2016 roku - Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  (642)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów komputerowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (642)
ZZP.341-235/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (640)
ZZP.341-233/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (635)
ZZP.341-205/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (634)
ZZP.341-49/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (628)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (622)
ZZP. 341-161/AA/14 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (618)
Zasiłek dla opiekunów od 01 lipca 2013 do 14 maja 2014  (613)
ZZP. 341-168/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. „aktywność szansą na lepsze jutro”  (612)
ZZP.341-246/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (605)
ZZP.341-247/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (601)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (596)
ZZP.341-210/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (590)
ZZP.341–70/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (590)
Referent w Zespole Informatyków  (589)
ZZP.341-180/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (586)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem"  (583)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Czas na aktywność!"  (583)
ZZP.341-25/26/28/30/31/33/ML/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (582)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (575)
ZZP.260.20.2015.AA - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (574)
ZZP.260.21.2015.AA - Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (558)
ZZP.341-215/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (557)
ZZP.341-14/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (552)
ZZP.341-48/MR/14 – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (549)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (539)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (534)
ZZP.260.367.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (519)
ZZP.260.329.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (516)
Protokół z kontroli problemowej Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  (516)
ZZP.260.372.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (495)
ZZP.260.371.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (483)
ZZP.260.348.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (472)
ZZP.260.360.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (472)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (466)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (465)
ZZP.260.3.2.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (460)
Stypendium szkolne 2017/2018  (437)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (434)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (407)
ZZP.260.395.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (397)
ZZP.260.454.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (390)
ZZP.260.390.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (388)
ZZP.260.3.7.2016.MR, ZZP.260.3.8.2016.MR – Przetarg nieograniczony na dostawę serwera oraz drukarek laserowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (383)
ZZP.260.3.1.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (367)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (337)
Świadczenie wychowawcze 2017/2018  (332)
ZZP.260.3.2.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (329)
Referent w Zespole Informatyków  (320)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (314)
ZZP.260.3.6.2016.MR – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (308)
ZZP.260.3.4.2016.MR – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (302)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczetników projektu "Czas na aktywność!"  (297)
ZZP.260.3.5.2016.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (286)
ZZP.260.3.9.2016.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (283)
Rejestr umów  (275)
Referent w Zespole Informatyków  (272)
Referent w Zespole Informatyków  (257)
Świadczenie wychowawcze 2016/2017  (248)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi - Grupowe poradnictwo prawne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (241)
ZZP.260.3.1.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (228)
Zapytanie ofertowe na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego  (216)
Zasiłek szkolny 2017/2018  (202)
Referent w Zespole Informatyków  (198)
Protokół z kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzonej w Dziale Pieczy Zastępczej  (182)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu  (172)
Rejestr umów 2017 rok  (164)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Trening kompetencji i umiejętnosci społecznych  (160)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Warsztaty grupowe dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (156)
Sprawozdanie z kontroli w zakresie organizacji i realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (154)
ZZP.260.3.8.2017.AA – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (111)
Ochrona danych osobowych  (111)
2018  (102)
ZZP.260.3.6.2017.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (102)
Rejestr umów 2015 rok  (95)
Rejestr umów 2016 rok  (94)
ZZP.260.3.7.2017.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (92)
Obowiązek informacyjny  (91)
Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych  (90)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (71)
ZZP.260.3.9.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (70)
ZZP.260.3.10.2017.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (65)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: Przegląd stomatologiczny dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (59)
ZZP.260.3.13.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (32)
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto - na świadczenie usługi: Usługi stomatologiczno-protetyczne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (31)
ZZP.260.3.11.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (29)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (25)
Ogłoszenie o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego  (20)
ZZP.260.3.12.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (17)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie warsztatów teambuilding dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"   (10)