Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 57346
Aktualizacja: 17-01-2018
Statystyki
Strona główna  (54762)
Oferty pracy  (10200)
2012  (6076)
Wzory Wniosków  (6069)
2013  (5942)
Świadczenia Rodzinne   (5132)
Struktura wewnętrzna działów  (5049)
Świadczenia rodzinne  (4691)
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   (4518)
Dane kontaktowe  (4451)
Dodatki mieszkaniowe  (4450)
Kierownicy działów  (4211)
Niepełnosprawni  (4172)
Bezdomni  (4153)
Przetargi  (4114)
Struktura organizacyjna MOPS  (4046)
Zadania pomocy społecznej  (3825)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (3795)
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej  (3793)
Komunikaty i ogłoszenia  (3760)
2014  (3716)
Kontrole  (3664)
Stacjonarne placówki pomocy społecznej  (3612)
Dodatki Mieszkaniowe  (3601)
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza  (3516)
Placówki wsparcia dziennego  (3499)
Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  (3481)
Akty Prawne  (3472)
e-Wnioski  (3465)
Pomoc prawna  (3436)
DPZ - Dział Pieczy Zastępczej  (3388)
Zasiłek Pielęgnacyjny  (3343)
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (3195)
2014  (3076)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (3034)
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (2987)
Zarzadzenie wprowadzajace regulamin naboru   (2922)
2012  (2921)
Zapytania ofertowe w ramach projektu systemowego pt: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (2870)
Domy pomocy społecznej  (2843)
Świadczenie Pielęgnacyjne  (2813)
Aktywny samorząd  (2788)
DPS - Dział Pracy Socjalnej  (2770)
Odnośniki  (2749)
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (2742)
Specjalny zasiłek opiekuńczy 2016/2017  (2733)
Instrukcja BIP oraz udostępnianie informacji publicznych  (2711)
DŚR i FA - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (2697)
2011  (2672)
Redakcja  (2657)
2015  (2655)
DUO - Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej   (2610)
MZON - Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności   (2610)
DDM - Dział Dodatków Mieszkaniowych  (2579)
Aktywny Samorząd  (2567)
Fundusz Alimentacyjny  (2558)
Komunikacja w języku migowym  (2532)
DOK - Dział Organizacyjno-Kadrowy  (2440)
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej  (2419)
Kwestionariusz osobowy  (2360)
Status prawny  (2348)
Stypendia szkolne  (2286)
ZARZĄDZENIE NR 41/12  (2279)
DK - Dział Księgowości   (2268)
Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar G  (2231)
DRP - Dział Realizacji Pomocy   (2180)
Referent w Zespole Informatyków - wyniki naboru  (2070)
DRN - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (2060)
Kontrola doraźna wynikająca z zadań zleconych z ustawy o świadczerniach rodzinnych   (2060)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 03/12  (1994)
Stypendium szkolne 2015/2016  (1856)
SB - Schronisko dla Bezdomnych  (1854)
ZZP - Zespół ds. Zamówień Publicznych  (1853)
DOM - Dział Obsługi Mieszkańców   (1817)
ZARZĄDZENIE NR 16/09  (1801)
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych  (1789)
zasiłek szkolny 2015/2016  (1759)
Inspektor ds. ochrony danych osobowych  (1746)
ZARZĄDZENIE NR 4  (1683)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1682)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1666)
Konkurs fotograficzny "Radom – moje miasto"  (1662)
Uchwała Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Radomiu  (1659)
zasiłek rodzinny 2017/2018  (1652)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 01/12  (1587)
ZI - Zespół Informatyków  (1584)
2016  (1546)
Uchwała Nr 27/90  (1526)
ZZP.341-23b/AŁ/12 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1516)
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym  (1514)
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (1490)
Zasiłek Rodzinny 2016/2017  (1487)
Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134  (1476)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 02/12  (1471)
ZARZĄDZENIE nr 18/05  (1452)
ZARZĄDZENIE nr 1/2006  (1442)
Zasiłki szkolne  (1408)
Informacja pokontrolna z kontroli projektu pt. "Stop bierności - postaw na aktywność"  (1400)
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w zakresie wybranych wydatków budżetowych za 2011 r.  (1398)
ZZP.341-40/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1395)
Świadczenie wychowawcze  (1390)
Archiwum  (1384)
Kontrola przeprowadzona w przedmiocie prawidłowości realizacj i indywidualnych programów integracji (I PI) osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  (1358)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 04/12  (1332)
Referent w Zespole Informatyków - lista kandydatów  (1332)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1328)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu indywidualnych kursów języka migowego na rzecz uczestników projektu systemowego  (1311)
UCHWAŁA NR 167/2007  (1304)
ZZP.341-189/MR/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1299)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1294)
Uchwała Nr 421/04  (1289)
ZZP.341–110/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej.  (1285)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.07.2014 r. z kontroli NIK, Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny - Pomoc w usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  (1279)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1277)
Główny Księgowy  (1275)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1266)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1258)
Księgowy w Dziale Księgowości   (1256)
Referent w Zespole Informatyków  (1255)
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1253)
Przetarg Nieograniczony  (1248)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (1228)
Uchwała Nr 253/2011 Rady Miejskiej w Radomiu  (1228)
ZOP - Zespół Obsługi Prawnej  (1219)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1216)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1212)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Opel Meriva  (1207)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1202)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówien Publicznych  (1202)
Referent w Zespole Informatyków  (1194)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1188)
Uchwała nr 855/2006 Rady Miejskiej w Radomiu  (1184)
Stypendium szkolne 2016/2017  (1181)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1181)
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1177)
Protokół z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1175)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 czerwca 2013 r. z kontroli prawidłowości postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w sprawach skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecz  (1175)
Specjalista ds. marketingu i wizerunku  (1174)
Referent w Dziale Organizacyjno - Prawnym  (1169)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1162)
Referent w Dziale Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1156)
Specjalny zasiłek opiekuńczy 2017/2018  (1154)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1142)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1136)
Świadczenie wychowawcze  (1126)
ZZP.341-227/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursów prawa jazdy na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1124)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1115)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej  (1115)
Z-ca kierownika Działu Pracy Socjalnej  (1107)
ZZP.341-114/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1104)
Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  (1095)
Koordynatora projektu   (1094)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1085)
ZZP.341–113/MR/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1079)
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania  (1075)
ZZP. 341-192/MR/12 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.   (1070)
ZZP.341–137/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1067)
Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2013 r.(do zakończenia kontroli)  (1062)
ZZP. 341-208/MR/12 - Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1059)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej   (1053)
ZZP.341–215/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1053)
ZZP.341-146/ML/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1052)
ZZP.341–87/MR/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu.  (1049)
ZZP.341-23a/AŁ/12 - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1042)
ZZP.341-206/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1036)
Podinspektor w Zespole Informatyków   (1035)
ZZP.341–92/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (1035)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1032)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1031)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1031)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu festynu edukacyjno-integracyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1026)
ZZP.341-188/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1018)
ZZP.341–216/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1018)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej  (1001)
ZZP.341-187/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (996)
Fundusz_Alimentacyjny_2017/2018  (996)
Inspektor w Dziale Pracy Socjalnej  (992)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (991)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (990)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (989)
Stypendia i zasiłki szkolne  (986)
ZZP.341–125/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (983)
ZZP.341-226/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (981)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (972)
Z-ca kierownika Działu Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (964)
Wystąpienia pokontrolne z dnia 06.11.213 r. z kontroli organizacji i funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz postępowania formalno-prawnego, przestrzegania obowiązującego trybu i procedur, a także poprawności merytoryczne  (957)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (952)
ZZP.341-93/MC/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (944)
ZZP.341-73/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (943)
ZZP.341–122/MR/12 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (941)
Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym   (939)
ZZP.341-89/AŁ/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na część I zamówienia na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (936)
Główny księgowy  (935)
ZZP. 341-85/MR/12 -dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie "z wolnej ręki" na zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (934)
Zasiłek dla opiekunów  (934)
ZZP.341–175/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (915)
ZZP.341-92/AŁ/12 - Treść zapytania wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem oraz modyfikacją treści SIWZ, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramac  (914)
ZZP.341-89/AŁ/12 - zmiana treści SIWZ, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (909)
ZZP.341-159/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (907)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (897)
ZZP.341-171/ML/13 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (896)
ZZP.341-98/ML/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (896)
Księgowy w Dziale Księgowości  (896)
ZZP.341–38/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (895)
ZZP.341-87/MR/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (895)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej   (892)
ZZP.341–89/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (886)
ZZP.341–152/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (886)
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę książek dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (879)
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringu dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (877)
ZZP.341–36/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (876)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (871)
ZZP.341-228/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę książek w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (867)
ZZP.341–140/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (865)
Sekretarz w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (862)
ZZP.341-71/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.:"Aktywność szansą na lepsze jutro"  (854)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (847)
ZZP.341-4/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (841)
ZZP.341–141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (836)
Protokół kontroli przeprowadzonej w Gminie Miasta Radomia z siedzibą 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 w zakresie wykorzystania środków przekazanych przez PFRON na realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2013 i 2014 roku.  (836)
ZZP.341–35/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ewaluacji w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”.  (835)
ZZP. 341-245/MR/13 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (828)
ZZP.341–89/AŁ/12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (825)
Samodzielny referent  (823)
ZZP.341-159/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (822)
ZZP.341-237/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (819)
DA - Dział Administracyjny  (817)
ZZP.341-247/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (817)
ZZP. 341-201/202/ML/MR/13 -Przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (817)
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi polegającej na zorganizowanu i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w latach 2008-2014  (816)
ZZP.341-99/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (811)
Referent w Zespole Informatyków  (801)
ZZP.341-39/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (799)
ZZP.341–37/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. Radom – siła w partnerstwie.  (798)
ZZP.341–250/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (796)
ZZP.341–92/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (793)
ZZP.341-229/ML/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (790)
ZZP.341-48/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (783)
ZZP.341-269a/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (783)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (783)
ZZP.341–140/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro.  (781)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (779)
ZZP.341-238/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (777)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (774)
ZZP.341-269b/ML/13 - Zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kursu prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (770)
2017  (770)
ZZP.341-129/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (769)
ZZP.341–295/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (767)
ZZP.341-90/91/94/95/97/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (766)
ZZP.341–122/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (764)
ZZP.341-51/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”  (763)
ZZP.341-188/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (756)
ZZP.341-43/49/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (756)
ZZP.341-56/59/63/67/69/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (754)
wniosek o odblowanie wypłaty dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015  (751)
ZZP.341–200/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (748)
ZZP.341-7/MR/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (748)
ZZP.341-141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (741)
ZZP.341–170/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (733)
ZZP.341-134/136/137/138/139/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (733)
Świadczenie rodzicielskie  (733)
ZZP.341–174/MR/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (732)
ZZP.341-9/17/21/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (728)
Fundusz Alimentacyjny 2015/2016  (725)
ZZP.341-96/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (721)
ZZP.341-239/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG i MAG w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (721)
ZZP.341–195/MR/13 -Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (714)
ZZP.341-6/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (711)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (710)
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EUR na usługi Cateringu zestawy obiadowe dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu.  (701)
ZZP.341-232/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (699)
ZZP.341-109/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (693)
Oferta pracy  (692)
ZZP.341–83/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (690)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (689)
ZZP.341-234/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (685)
ZZP.341-203/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (685)
ZZP.341-99/ML/14- Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (685)
ZZP.341-233/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (681)
ZZP.341-298/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (681)
Protokół z dnia 01.04.2015 z kontroli gospodarki finansowej za 2014 rok przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu  (681)
ZZP.341-236/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (680)
ZZP.341-207/AA/14 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134.  (680)
Zasiłki szkolne 2016/2017  (677)
ZZP.341–189/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (671)
ZZP.341-154/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (666)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (665)
ZZP.341-196/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (659)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (658)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów języków obcych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (655)
Podinspektor w Dziale Obsługi Mieszkańców  (652)
ZZP.341-212/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego na rzecz uczestnika projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (649)
ZZP.341-258/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (649)
ZZP.341–309/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę paczek mikołajkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (648)
ZZP.341-149/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (647)
ZZP.341–59/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (644)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (639)
ZZP.341-5/ML/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (639)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (634)
ZZP.341-176/AA/14 – Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (633)
ZZP.341–80/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (631)
ZZP.341-299/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (627)
Referent w Dziale Organizacyjno-Kadrowym  (625)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów komputerowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (611)
Zasiłek dla opiekunów od 15 maja 2014  (609)
ZZP.341-233/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (603)
ZZP.341-205/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (603)
ZZP.341-235/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (601)
ZZP.341-49/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (599)
ZZP. 341-161/AA/14 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (591)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy " Za życiem"  (590)
Protokół kontroli realizacji przez Gminę zadań zleconych z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (589)
ZZP.341-246/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (584)
ZZP. 341-168/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. „aktywność szansą na lepsze jutro”  (583)
Zasiłek dla opiekunów od 01 lipca 2013 do 14 maja 2014  (583)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (581)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2016 roku - Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  (580)
Referent w Zespole Informatyków  (577)
ZZP.341-247/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (569)
ZZP.341-210/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (566)
ZZP.341–70/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (566)
ZZP.341-25/26/28/30/31/33/ML/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (565)
ZZP.341-180/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (560)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (556)
ZZP.260.20.2015.AA - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (542)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (540)
Referent w Zespole Informatyków  (536)
ZZP.260.21.2015.AA - Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (535)
ZZP.341-215/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (533)
ZZP.341-48/MR/14 – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (533)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (531)
ZZP.341-14/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (528)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem"  (501)
ZZP.260.367.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (490)
ZZP.260.329.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (481)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Czas na aktywność!"  (478)
Protokół z kontroli problemowej Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  (467)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (466)
ZZP.260.372.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (462)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (453)
ZZP.260.371.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (450)
ZZP.260.360.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (447)
ZZP.260.348.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (437)
ZZP.260.3.2.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (425)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (399)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (399)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (392)
ZZP.260.395.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (376)
ZZP.260.390.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (366)
ZZP.260.454.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (366)
Stypendium szkolne 2017/2018  (355)
ZZP.260.3.7.2016.MR, ZZP.260.3.8.2016.MR – Przetarg nieograniczony na dostawę serwera oraz drukarek laserowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (345)
ZZP.260.3.1.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (344)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (319)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (291)
ZZP.260.3.6.2016.MR – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (280)
ZZP.260.3.2.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (280)
ZZP.260.3.4.2016.MR – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (266)
ZZP.260.3.5.2016.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (265)
Referent w Zespole Informatyków  (262)
ZZP.260.3.9.2016.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (261)
Świadczenie wychowawcze 2017/2018  (252)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczetników projektu "Czas na aktywność!"  (249)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (228)
Rejestr umów  (205)
ZZP.260.3.1.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (202)
Świadczenie wychowawcze 2016/2017  (198)
Referent w Zespole Informatyków  (188)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi - Grupowe poradnictwo prawne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (181)
Referent w Zespole Informatyków  (173)
Zapytanie ofertowe na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego  (168)
Zasiłek szkolny 2017/2018  (159)
Referent w Zespole Informatyków  (134)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu  (131)
Protokół z kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzonej w Dziale Pieczy Zastępczej  (129)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Trening kompetencji i umiejętnosci społecznych  (124)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Warsztaty grupowe dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (119)
Rejestr umów 2017 rok  (113)
Sprawozdanie z kontroli w zakresie organizacji i realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (112)
ZZP.260.3.8.2017.AA – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (72)
Rejestr umów 2016 rok  (68)
ZZP.260.3.6.2017.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (68)
Rejestr umów 2015 rok  (66)
ZZP.260.3.7.2017.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (65)
Ochrona danych osobowych  (49)
Obowiązek informacyjny  (37)
ZZP.260.3.10.2017.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (35)
Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych  (33)
ZZP.260.3.9.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (27)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: Przegląd stomatologiczny dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (21)
Ogłoszenie o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego  (20)