Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 62253
Aktualizacja: 18-02-2019
Statystyki
Strona główna  (58851)
Oferty pracy  (12208)
Wzory Wniosków  (7483)
2013  (6807)
2012  (6725)
Świadczenia Rodzinne   (5921)
Struktura wewnętrzna działów  (5822)
Świadczenia rodzinne  (5486)
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   (5352)
Dane kontaktowe  (5192)
Dodatki mieszkaniowe  (5155)
Kierownicy działów  (4871)
Niepełnosprawni  (4805)
Bezdomni  (4763)
Przetargi  (4733)
Struktura organizacyjna MOPS  (4642)
Zadania pomocy społecznej  (4538)
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej  (4440)
Kontrole  (4390)
Komunikaty i ogłoszenia  (4371)
2014  (4365)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (4333)
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (4317)
Stacjonarne placówki pomocy społecznej  (4180)
Dodatki Mieszkaniowe  (4138)
Placówki wsparcia dziennego  (4068)
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza  (4004)
Akty Prawne  (3997)
Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  (3969)
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (3924)
Zasiłek Pielęgnacyjny  (3870)
DPZ - Dział Pieczy Zastępczej  (3848)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  (3640)
2015  (3500)
e-Wnioski  (3465)
2014  (3433)
Aktywny Samorząd  (3407)
Zarzadzenie wprowadzajace regulamin naboru   (3307)
Aktywny samorząd  (3289)
Zapytania ofertowe w ramach projektu systemowego pt: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (3264)
Świadczenie Pielęgnacyjne  (3258)
Domy pomocy społecznej  (3250)
2012  (3224)
Instrukcja BIP oraz udostępnianie informacji publicznych  (3141)
DPS - Dział Pracy Socjalnej  (3122)
Odnośniki  (3110)
Stypendia szkolne  (3050)
MZON - Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności   (3041)
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (3029)
2011  (3021)
Redakcja  (3019)
DŚR i FA - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (2994)
Fundusz Alimentacyjny  (2953)
DDM - Dział Dodatków Mieszkaniowych  (2952)
DUO - Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej   (2930)
Komunikacja w języku migowym  (2889)
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej  (2852)
DOK - Dział Organizacyjno-Kadrowy  (2773)
Kwestionariusz osobowy  (2733)
ZARZĄDZENIE NR 41/12  (2668)
Status prawny  (2587)
Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar G  (2535)
DK - Dział Księgowości   (2508)
DRP - Dział Realizacji Pomocy   (2415)
DRN - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (2289)
Referent w Zespole Informatyków - wyniki naboru  (2272)
Kontrola doraźna wynikająca z zadań zleconych z ustawy o świadczerniach rodzinnych   (2214)
2016  (2193)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 03/12  (2168)
SB - Schronisko dla Bezdomnych  (2151)
ZZP - Zespół ds. Zamówień Publicznych  (2098)
Świadczenie wychowawcze  (2097)
DOM - Dział Obsługi Mieszkańców   (2062)
Inspektor ds. ochrony danych osobowych  (2056)
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych  (2023)
ZARZĄDZENIE NR 16/09  (2015)
Zasiłki szkolne  (1971)
Konkurs fotograficzny "Radom – moje miasto"  (1946)
ZARZĄDZENIE NR 4  (1881)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1853)
Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134  (1849)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1829)
Uchwała Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Radomiu  (1794)
ZI - Zespół Informatyków  (1786)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 01/12  (1745)
Świadczenie wychowawcze  (1722)
Archiwum  (1707)
Stypendia i zasiłki szkolne  (1693)
Uchwała Nr 27/90  (1661)
Wyniki naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (1661)
ZARZĄDZENIE nr 18/05  (1654)
Referent w Dziale Organizacyjno-Prawnym  (1635)
ZZP.341-23b/AŁ/12 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1633)
ZARZĄDZENIE nr 1/2006  (1614)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 02/12  (1599)
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w zakresie wybranych wydatków budżetowych za 2011 r.  (1580)
ZZP.341-40/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1571)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1556)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Opel Meriva  (1547)
Informacja pokontrolna z kontroli projektu pt. "Stop bierności - postaw na aktywność"  (1541)
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1537)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.07.2014 r. z kontroli NIK, Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny - Pomoc w usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej  (1525)
Specjalny zasiłek opiekuńczy   (1509)
ZOP - Zespół Obsługi Prawnej  (1507)
Kontrola przeprowadzona w przedmiocie prawidłowości realizacj i indywidualnych programów integracji (I PI) osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  (1506)
Fundusz_Alimentacyjny  (1503)
Główny Księgowy ŚDŚ - oferta 04/12  (1499)
Referent w Zespole Informatyków - lista kandydatów  (1457)
UCHWAŁA NR 167/2007  (1455)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1451)
Uchwała Nr 421/04  (1450)
ZZP.341-189/MR/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1449)
Główny Księgowy  (1448)
Protokół z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1440)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu indywidualnych kursów języka migowego na rzecz uczestników projektu systemowego  (1436)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1429)
Referent w Zespole Informatyków  (1422)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1415)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówien Publicznych  (1415)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1415)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (1410)
Referent w Zespole Informatyków  (1410)
Przetarg Nieograniczony  (1408)
ZZP.341–110/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej.  (1398)
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1389)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1387)
Księgowy w Dziale Księgowości   (1383)
Referent w Dziale Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1376)
Referent w Dziale Organizacyjno - Prawnym  (1365)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1359)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1351)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 czerwca 2013 r. z kontroli prawidłowości postępowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w sprawach skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecz  (1349)
Uchwała Nr 253/2011 Rady Miejskiej w Radomiu  (1349)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1348)
Specjalista ds. marketingu i wizerunku  (1347)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1337)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1330)
2017  (1329)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1326)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej  (1316)
Z-ca kierownika Działu Pracy Socjalnej  (1315)
Uchwała nr 855/2006 Rady Miejskiej w Radomiu  (1308)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1295)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1295)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (1273)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1272)
ZZP.341-227/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursów prawa jazdy na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1271)
Główny księgowy  (1252)
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania  (1234)
ZZP.341-114/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1232)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (1221)
ZZP. 341-208/MR/12 - Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1221)
ZZP.341–137/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1221)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu festynu edukacyjno-integracyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1221)
Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  (1214)
Koordynatora projektu   (1214)
ZZP.341–113/MR/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1212)
Referent w Dziale Pieczy Zastępczej   (1210)
Podinspektor w Zespole Informatyków   (1208)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1207)
ZZP. 341-192/MR/12 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.   (1204)
Wystąpienie pokontrolne z kontroli realizacji kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 2013 r.(do zakończenia kontroli)  (1203)
Świadczenie rodzicielskie  (1203)
ZZP.341–215/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1192)
Zasiłek dla opiekunów  (1184)
Inspektor w Dziale Pracy Socjalnej  (1181)
ZZP.341-206/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1181)
Sekretarz w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (1179)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1170)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Czas na aktywność!"  (1170)
ZZP.341–216/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1169)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej  (1165)
ZZP.341-146/ML/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1163)
ZZP.341-23a/AŁ/12 - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1160)
ZZP.341-188/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1160)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1159)
Samodzielny referent  (1158)
ZZP.341–87/MR/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu.  (1157)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (1155)
Z-ca kierownika Działu Organizowania Społeczności Lokalnej i Wspierania Rodziny  (1153)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1150)
ZZP.341-226/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1145)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (1141)
ZZP.341–92/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (1138)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy " Za życiem"  (1135)
ZZP.341-187/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1133)
Wystąpienia pokontrolne z dnia 06.11.213 r. z kontroli organizacji i funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz postępowania formalno-prawnego, przestrzegania obowiązującego trybu i procedur, a także poprawności merytoryczne  (1127)
Referent w Dziale Administracyjno-Gospodarczym   (1125)
Referent w Zespole Informatyków  (1115)
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringu dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (1110)
ZZP.341–125/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1107)
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę książek dla uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1091)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1090)
Podinspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych  (1073)
ZZP.341-73/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1070)
ZZP.341-93/MC/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1069)
Księgowy w Dziale Księgowości  (1067)
ZZP.341-89/AŁ/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na część I zamówienia na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1062)
ZZP.341-171/ML/13 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1053)
ZZP.341–175/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1053)
ZZP.341–122/MR/12 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (1049)
ZZP. 341-85/MR/12 -dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie "z wolnej ręki" na zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (1046)
ZZP.341-98/ML/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1046)
ZZP.341-92/AŁ/12 - Treść zapytania wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem oraz modyfikacją treści SIWZ, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramac  (1032)
ZZP.341-159/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1023)
ZZP.341–89/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1020)
Protokół kontroli realizacji przez Gminę zadań zleconych z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (1019)
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi polegającej na zorganizowanu i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej realizację projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” w latach 2008-2014  (1016)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (1015)
ZZP.341-228/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę książek w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (1010)
ZZP.341-89/AŁ/12 - zmiana treści SIWZ, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1004)
ZZP.341–36/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (1000)
ZZP.341-159/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (998)
Referent w Zespole Obsługi Prawnej   (997)
ZZP.341–152/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (992)
ZZP.341-87/MR/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (992)
ZZP.341-71/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.:"Aktywność szansą na lepsze jutro"  (985)
ZZP.341–140/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (985)
ZZP.341-247/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (982)
ZZP. 341-245/MR/13 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (982)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem"  (977)
DA - Dział Administracyjny  (975)
ZZP.341–38/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (969)
ZZP. 341-201/202/ML/MR/13 -Przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (968)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (963)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”   (962)
Referent w Dziale Organizacyjno-Kadrowym  (961)
ZZP.341–35/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ewaluacji w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”.  (955)
ZZP.341-237/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (949)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (949)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (949)
ZZP.341–89/AŁ/12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (947)
Podinspektor w Dziale Obsługi Mieszkańców  (942)
ZZP.341–250/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (934)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (933)
ZZP.341-269a/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (930)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (929)
ZZP.341-99/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (928)
ZZP.341-269b/ML/13 - Zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kursu prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (921)
ZZP.341-4/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (919)
ZZP.341-238/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (919)
ZZP.341-229/ML/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (919)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (915)
Oferta pracy  (915)
Protokół z dnia 01.04.2015 z kontroli gospodarki finansowej za 2014 rok przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu  (911)
ZZP.341–141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (909)
ZZP.341–92/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (908)
ZZP.341–122/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (899)
ZZP.341-51/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”  (896)
ZZP.341-90/91/94/95/97/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (894)
Referent w Zespole Informatyków  (893)
ZZP.341-43/49/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (888)
ZZP.341-188/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (886)
ZZP.341–295/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (886)
ZZP.341–37/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. Radom – siła w partnerstwie.  (886)
ZZP.341-48/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (885)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (884)
ZZP.341-39/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (884)
ZZP.341-129/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (882)
Świadczenie wychowawcze   (877)
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EUR na usługi Cateringu zestawy obiadowe dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu.  (876)
ZZP.341–200/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (875)
ZZP.341-239/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG i MAG w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (871)
ZZP.341–140/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro.  (870)
ZZP.341-56/59/63/67/69/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (866)
Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2016 roku - Dobór osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  (861)
ZZP.341–83/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (849)
ZZP.341-99/ML/14- Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (848)
Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej  (846)
ZZP.341-109/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (839)
ZZP.341-7/MR/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (839)
ZZP.341–170/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (836)
Referent w Dziale Realizacji Pomocy  (835)
ZZP.341-207/AA/14 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134.  (831)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (829)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów języków obcych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (829)
ZZP.341-298/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (824)
ZZP.341-134/136/137/138/139/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (823)
Referent w Zespole Informatyków  (822)
ZZP.341-141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (819)
ZZP.341-176/AA/14 – Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (818)
ZZP.341-96/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (817)
ZZP.341-212/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego na rzecz uczestnika projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (817)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (816)
ZZP.341-232/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (816)
ZZP.341–174/MR/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (815)
ZZP.341–195/MR/13 -Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (814)
Zasiłek dla opiekunów od 15 maja 2014  (808)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursu pierwszej pomocy na rzecz uczestników projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (806)
ZZP.341-258/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (803)
ZZP.341-196/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (799)
ZZP.341–189/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (799)
ZZP.341-9/17/21/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (797)
ZZP.341-234/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (796)
ZZP.341-236/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (794)
ZZP.341-299/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (794)
ZZP.341–59/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (793)
ZZP.341-203/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (787)
ZZP.341-6/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (787)
ZZP.341-154/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (785)
ZZP.341-233/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (784)
2018  (776)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (776)
ZZP.341-149/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (772)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu kursów komputerowych na rzecz uczestników projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (768)
ZZP.341–309/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę paczek mikołajkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (764)
ZZP.341-5/ML/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (763)
ZZP.341-233/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (756)
Zasiłek dla opiekunów od 01 lipca 2013 do 14 maja 2014  (751)
ZZP.341–80/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (745)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (741)
ZZP.341-49/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (740)
ZZP.341-235/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (734)
ZZP. 341-168/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. „aktywność szansą na lepsze jutro”  (734)
ZZP.341-205/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (730)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (725)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  (723)
Protokół z kontroli problemowej Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  (722)
ZZP. 341-161/AA/14 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (701)
ZZP.341-246/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (699)
ZZP.341-210/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (694)
ZZP.341-180/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (691)
ZZP.341-247/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (685)
ZZP.260.20.2015.AA - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (683)
Zasiłek szkolny   (681)
ZZP.260.21.2015.AA - Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (679)
ZZP.341-215/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (670)
ZZP.341–70/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (664)
ZZP.341-14/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (650)
ZZP.341-25/26/28/30/31/33/ML/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (648)
ZZP.260.329.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (636)
ZZP.260.372.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (634)
ZZP.260.367.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (630)
ZZP.341-48/MR/14 – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (618)
Rejestr umów   (610)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (610)
Referent w Zespole Informatyków  (607)
ZZP.260.371.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (604)
ZZP.260.3.2.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (595)
ZZP.260.348.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (595)
ZZP.260.360.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (594)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (583)
Dane kontaktore inspektora ochrony danych osobowych  (571)
Referent w Zespole Informatyków  (543)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczetników projektu "Czas na aktywność!"  (525)
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych  (524)
ZZP.260.454.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (513)
ZZP.260.395.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (510)
ZZP.260.3.7.2016.MR, ZZP.260.3.8.2016.MR – Przetarg nieograniczony na dostawę serwera oraz drukarek laserowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (499)
ZZP.260.390.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (495)
Zasiłek rodzinny   (493)
ZZP.260.3.2.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (491)
Referent w Zespole Informatyków  (491)
ZZP.260.3.1.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (483)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (472)
ZZP.260.3.4.2016.MR – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (450)
Ochrona danych osobowych  (448)
Oferta pracy Radca prawny  (445)
Protokół z kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzonej w Dziale Pieczy Zastępczej  (429)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi - Grupowe poradnictwo prawne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (426)
Dobry start  (425)
ZZP.260.3.6.2016.MR – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (422)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (412)
ZZP.260.3.9.2016.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (408)
ZZP.260.3.1.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (400)
ZZP.260.3.5.2016.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (398)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców   (395)
Świadczenie dobry start  (390)
Referent w Zespole Informatyków  (372)
Zapytanie ofertowe na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego  (372)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu  (351)
Rejestr umów 2017 rok  (344)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (326)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Warsztaty grupowe dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (326)
Stypendium szkolne 2018/2019  (305)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Trening kompetencji i umiejętnosci społecznych  (304)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (297)
Zapytania ofertowe w ramach projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (282)
Rejestr umów 2018 rok  (272)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (271)
Referent w Zespole Informatyków  (266)
ZZP.260.3.8.2017.AA – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (265)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie warsztatów teambuilding dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"   (260)
ZZP.260.3.9.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (247)
Referent w Zespole Informatyków  (242)
Referent w Zespole Informatyków   (240)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (237)
Rejestr umów 2015 rok  (236)
Rejestr umów 2016 rok  (226)
ZZP.260.3.6.2017.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (226)
Referent w Zespole Informatyków  (210)
Prawa osób, których dane dotyczą  (210)
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji  (209)
Referent w Zespole Informatyków  (201)
Podinspektor w Dziale Obsługi Mieszkańców  (199)
ZZP.260.3.7.2017.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (199)
Referent w Dziale Obsługi Mieszkańców  (196)
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu jednostkom Gminy Miasta Radomia zużytego i zbędnego majątku ruchomego  (194)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (194)
Referent w Zespole Informatyków  (193)
Klauzula zgody w procesie rekrutacji  (189)
Referent w Zespole Informatyków  (188)
ZZP.260.3.10.2017.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (187)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: Przegląd stomatologiczny dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (185)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uiczestników projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (182)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 15.12.2015r.  (176)
ZZP.260.3.13.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (174)
Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu 11/12.2017r.  (173)
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto - na świadczenie usługi: Usługi stomatologiczno-protetyczne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (172)
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 19.10.2017r.  (171)
Informacja pokontrolna RPMA.09.01.00-14-5841/16-03 kontrola projektu "Czas na aktywność"  (168)
ZZP.260.3.12.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (166)
ZZP.260.3.11.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (162)
Protokół z kontroli problemowej stanu przygotowań obronnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu 15.09.2015r.  (150)
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania 04.12.2017r.  (149)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń na rzecz uczestników projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"   (144)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (142)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa Szansa"  (139)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (137)
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (133)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (132)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu busa osobowego wraz z kierowcą w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (128)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (126)
Wystąpienie pokontrolne "Wykonanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej"  (125)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego świadczonego w formie dyżurów psychologa dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (124)
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (124)
Zapytanie ofertowe dotyczącej usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa pedagogicznego świadczonego w formie dyżurów pedagoga dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (112)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej podczas pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny-wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (111)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia zajęć grupowych z psychoedukacji dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (105)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (104)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych  (103)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość".  (99)
2019  (95)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali zwiazanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej" - kolejne  (94)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (93)
ZZP.260.3.4.2018.MR - Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (92)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali związanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej"  (90)
Referent w Zespole Informatyków  (84)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego poradnictwa prawnego na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (82)
ZZP.260.3.2.2018.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (81)
Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej ”Nowa szansa”  (77)
Zapytanie ofertowe na dostawę książek dla uczestników projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej"  (76)
ZZP.260.3.3.2018.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (72)
Zapytanie ofertowe polegające na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu organizowania społeczności lokalnej na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (71)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”   (71)
ZZP.260.3.5.2018.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (62)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na rzecz uczestników projektu pn.; "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość".  (52)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów radzenia sobie ze stresem na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacie, lepsza przyszłość".  (49)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”   (49)
Zapytanie ofertowe dotyczące ednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (47)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (43)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.   (42)
ZZP.260.3.8.2018.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (37)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn.:"Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (26)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (23)
Ogłoszenie o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego  (20)
ZZP.260.3.7.2018.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (14)
ZRP - Zespół ds. realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  (13)
Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych  (13)