Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 74506
Aktualizacja: 09-08-2022
Statystyki
Strona główna  (70375)
Oferty pracy  (17625)
Wzory Wniosków  (12210)
2013  (10108)
2012  (9453)
Świadczenia rodzinne  (8847)
Struktura wewnętrzna działów  (8590)
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  (8039)
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   (8010)
Dane kontaktowe  (7907)
Świadczenia rodzinne  (7881)
Kontrole  (7477)
Dodatki mieszkaniowe  (7308)
2014  (7182)
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (7146)
Kierownicy działów  (7073)
Niepełnosprawni  (6958)
Zamówienia publiczne  (6892)
Bezdomni  (6675)
Struktura organizacyjna MOPS  (6561)
Zadania pomocy społecznej  (6481)
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej  (6392)
Komunikaty i ogłoszenia  (6314)
Aktywny Samorząd  (6284)
2015  (6229)
Dodatki Mieszkaniowe  (6205)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  (6106)
Stacjonarne placówki pomocy społecznej  (5995)
Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych  (5846)
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza  (5699)
Placówki wsparcia dziennego  (5674)
Akty Prawne  (5642)
Zasiłek pielęgnacyjny  (5566)
Stypendia szkolne  (5530)
DPZ - Dział Pieczy Zastępczej  (5396)
Aktywny samorząd  (5133)
DŚR - Dział Świadczeń Rodzinnych  (4804)
Świadczenie pielęgnacyjne  (4764)
Udostępnianie informacji publicznej  (4710)
Domy pomocy społecznej  (4692)
Zarzadzenie wprowadzajace regulamin naboru   (4681)
Fundusz Alimentacyjny  (4539)
2011  (4419)
MZON - Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności   (4383)
Świadczenie wychowawcze  (4334)
DUO - Dział Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej   (4252)
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej  (4249)
Komunikacja w języku migowym  (4239)
DPS - Dział Pracy Socjalnej  (4218)
DDM - Dział Dodatków Mieszkaniowych  (4214)
Redakcja  (4194)
DOK - Dział Organizacyjno-Kadrowy  (4084)
2016  (4073)
ZARZĄDZENIE NR 41/12  (4013)
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (3985)
Stypendia i zasiłki szkolne  (3891)
Zasiłki szkolne  (3776)
Kwestionariusz osobowy  (3768)
Świadczenie wychowawcze  (3732)
Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar G  (3625)
DK - Dział Księgowości   (3493)
Status prawny  (3486)
e-Wnioski  (3465)
DRP - Dział Realizacji Pomocy   (3395)
SB - Schronisko dla Bezdomnych  (3322)
DRN - Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (3275)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Czas na aktywność!"  (3221)
DOM - Dział Obsługi Mieszkańców   (3054)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy " Za życiem"  (3013)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Opel Meriva  (2990)
ZZP - Zespół ds. Zamówień Publicznych  (2976)
Fundusz alimentacyjny 2021/2022  (2975)
Archiwum  (2869)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (2833)
2017  (2806)
Świadczenie wychowawcze   (2790)
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych  (2753)
Zasiłek rodzinny 2021/2022  (2738)
ZARZĄDZENIE NR 16/09  (2724)
Konkurs fotograficzny "Radom – moje miasto"  (2714)
2019  (2687)
Specjalny zasiłek opiekuńczy 2021/2022  (2664)
ZI - Zespół Informatyków  (2629)
Zapytania ofertowe w ramach projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (2619)
Świadczenie rodzicielskie  (2594)
Jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy "Za życiem"  (2578)
Uchwała Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Radomiu  (2446)
ZOP - Zespół Obsługi Prawnej  (2404)
2018  (2368)
Uchwała Nr 27/90  (2355)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (2303)
Przetarg Nieograniczony  (2288)
ZARZĄDZENIE nr 18/05  (2245)
Zapytania ofertowe w ramach projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (2244)
ZZP.341-189/MR/12 - Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (2227)
ZZP.341-23b/AŁ/12 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (2217)
ZZP.341-40/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (2200)
Zasiłek dla opiekunów  (2149)
UCHWAŁA NR 167/2007  (2133)
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych  (2119)
Uchwała Nr 421/04  (2108)
Rejestr umów   (2049)
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych  (2022)
Uchwała Nr 253/2011 Rady Miejskiej w Radomiu  (1990)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1987)
ZZP.341–110/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczki edukacyjno-krajoznawczej.  (1960)
ZZP.341-227/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursów prawa jazdy na rzecz uczestników projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1960)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (1957)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1944)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1934)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   (1911)
Uchwała nr 855/2006 Rady Miejskiej w Radomiu  (1907)
Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty  (1869)
ZZP. 341-192/MR/12 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.   (1867)
ZZP. 341-208/MR/12 - Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 € sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1861)
ZZP.341-206/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1842)
ZZP.341–215/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1837)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  (1831)
Zawiadomienie O Unieważnieniu Postępowania  (1826)
ZZP.341–216/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1825)
ZZP.341-188/ML/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1817)
2020  (1813)
ZZP.341-226/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i wózków widłowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1809)
ZZP.341-114/ML/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1800)
ZZP.341–137/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1789)
ZZP.341–113/MR/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1784)
ZZP.341-187/AŁ/12 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1783)
Stypendium szkolne 2018/2019  (1772)
ZZP.341–87/MR/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu.  (1755)
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji  (1721)
Ochrona danych osobowych  (1718)
ZZP.341-23a/AŁ/12 - dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1711)
DA - Dział Administracyjny  (1699)
ZZP.341–125/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1699)
ZZP.341-146/ML/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1690)
ZZP.341–92/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  (1682)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  (1672)
ZZP.341-247/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1671)
ZZP.341-171/ML/13 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1648)
ZZP. 341-245/MR/13 -Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1643)
ZZP.341-93/MC/12 - dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1638)
ZZP.341-228/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na dostawę książek w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (1635)
ZZP.341-73/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1635)
ZZP.341-89/AŁ/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na część I zamówienia na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1619)
ZZP.341–89/AŁ/12 - dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1619)
ZZP.341-159/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1613)
ZZP. 341-85/MR/12 -dotyczy ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie "z wolnej ręki" na zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (1612)
ZZP.341-98/ML/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1611)
ZZP.341-71/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu pt.:"Aktywność szansą na lepsze jutro"  (1597)
ZZP.341-237/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1594)
ZZP.341–122/MR/12 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (1591)
ZZP.341-92/AŁ/12 - Treść zapytania wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem oraz modyfikacją treści SIWZ, a także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług psychologicznych na rzecz uczestników w ramac  (1586)
ZZP.341-229/ML/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę węgla na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1584)
ZZP.341–36/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (1583)
ZZP.341-89/AŁ/12 - zmiana treści SIWZ, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1579)
ZZP.341-269a/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1576)
ZZP.341–175/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1568)
ZZP. 341-201/202/ML/MR/13 -Przetarg nieograniczony na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dostępowymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1565)
ZZP.341-238/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1564)
ZZP.341-159/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1563)
ZZP.341-269b/ML/13 - Zamówienia z wolnej ręki na przeprowadzenie jazd uzupełniających w ramach kursu prawa jazdy kat. C i kursu prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1545)
ZZP.341-207/AA/14 - Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku MOPS przy ul. Limanowskiego 134.  (1545)
ZZP.341–250/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1541)
ZZP.341–35/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ewaluacji w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”.  (1530)
ZZP.341–89/AŁ/12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, dot. przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1527)
Zasiłek dla opiekunów od 15 maja 2014  (1525)
ZZP.341–295/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1517)
ZZP.341-212/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego na rzecz uczestnika projektu systemowego pt.: "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1515)
ZZP.341-87/MR/12 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” dla MOPS w Radomiu  (1508)
ZZP.341–152/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1506)
ZZP.341–38/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. "Radom – siła w partnerstwie".  (1501)
ZZP.341–140/AŁ/12 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1491)
ZZP.341-4/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1491)
Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 EUR na usługi Cateringu zestawy obiadowe dla dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu.  (1490)
ZZP.341-129/ML/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1489)
ZZP.341–92/MR/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1489)
ZZP.341-258/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1486)
ZZP.341-90/91/94/95/97/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1485)
ZZP.341-99/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1480)
ZZP.341-56/59/63/67/69/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1479)
ZZP.341–122/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług indywidualnego poradnictwa w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1469)
ZZP.341-239/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG i MAG w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1463)
ZZP.341-43/49/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1462)
ZZP.341-51/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu pt. „Radom – siła w partnerstwie”  (1458)
ZZP.341–141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1455)
ZZP.341-188/ML/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1452)
Wystąpienie pokontrolne w zakresie prowadzenia postępowań w ramach realizacji świadczenia z programu "Dobry start" przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21.03.2019r.  (1450)
Stypendia szkolne 2019/2020  (1450)
ZZP.341-39/ML/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu pt. "Radom - siła w partnerstwie"  (1449)
ZZP.341–37/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. Radom – siła w partnerstwie.  (1447)
ZZP.341–200/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1444)
ZZP.341–140/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt.: Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1443)
ZZP.341-196/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursu operator walca drogowego w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1434)
ZZP.341-7/MR/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1433)
ZZP.341–174/MR/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1429)
ZZP.341–170/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1406)
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu jednostkom Gminy Miasta Radomia zużytego i zbędnego majątku ruchomego  (1404)
ZZP.341-233/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1404)
ZZP.341-298/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1397)
ZZP.341-232/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1393)
ZZP.341-205/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1392)
ZZP.341–189/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1390)
ZZP.341-99/ML/14- Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1389)
Prawa osób, których dane dotyczą  (1383)
ZZP.341-299/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1383)
ZZP.341-210/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1380)
ZZP.341-176/AA/14 – Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1379)
ZZP.341–59/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1379)
ZZP.341-48/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1379)
ZZP.341-109/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (1378)
Rejestr umów 2018 rok  (1376)
ZZP.341–83/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pedagogicznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1369)
ZZP.341-96/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1364)
ZZP.341-141/AŁ/13 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1360)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczetników projektu "Czas na aktywność!"  (1359)
ZZP.341-246/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1356)
ZZP.341-236/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1351)
ZZP.341-203/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1350)
Zasiłek dla opiekunów od 01 lipca 2013 do 14 maja 2014  (1350)
ZZP.341-247/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1346)
ZZP.341-154/AA/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poradnictwa prawnego w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”  (1343)
ZZP.341–195/MR/13 -Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1342)
ZZP.341-134/136/137/138/139/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1336)
ZZP.341–80/AŁ/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji asystenta rodziny w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1336)
ZZP.341-9/17/21/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1330)
ZZP.260.329.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1327)
ZZP.341-5/ML/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1325)
ZZP.341-6/ML/13 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1324)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie warsztatów teambuilding dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"   (1319)
ZZP.341-234/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1309)
ZZP.341-215/AA/14 - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1301)
DFA - Dział Funduszu Alimentacyjnego  (1298)
ZZP.341–309/AŁ/13 - Zapytanie o cenę na dostawę paczek mikołajkowych ze słodyczami dla dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1296)
ZZP.341-180/AA/14 - Zamówienie z wolnej ręki na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. "Aktywność szansą na lepsze jutro".  (1293)
ZZP.341-49/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie systemowym pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.  (1290)
ZZP.341-149/AA/14 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie seminarium z zakresu wolontariatu w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1290)
ZZP.260.21.2015.AA - Informacja o wszczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1281)
ZZP. 341-168/AA/14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii D w ramach projektu systemowego pt. „aktywność szansą na lepsze jutro”  (1279)
ZZP.260.372.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1276)
ZZP.260.360.2015.MR - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1270)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Warsztaty grupowe dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (1270)
ZZP.260.20.2015.AA - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1266)
ZZP.260.3.2.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1266)
ZZP.341-235/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1262)
Fundusz Alimentacyjny 2016/2017  (1260)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń na rzecz uczestników projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"   (1258)
ZZP.341-233/AŁ/13 - Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1258)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi - Grupowe poradnictwo prawne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (1256)
ZZP.341-14/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1256)
ZZP.341–70/ML/14 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro  (1255)
ZZP.260.3.2.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1253)
ZZP. 341-161/AA/14 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usług stomatologiczno-protetycznych w ramach projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.  (1244)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego świadczonego w formie dyżurów psychologa dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (1238)
Sprawozdania  (1231)
ZZP.260.371.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1230)
ZZP.260.348.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1229)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (1227)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu busa osobowego wraz z kierowcą w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (1227)
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Radomiu z dnia 29.03.2019 r.  (1226)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej podczas pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny-wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (1225)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (1217)
ZZP.260.367.2015.AA - Zamówienie z wolnej ręki na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia  (1204)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1204)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa"  (1202)
ZZP.260.390.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1202)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu  (1187)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia zajęć grupowych z psychoedukacji dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (1186)
ZZP.260.3.1.2016.MR - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1184)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa Szansa"  (1184)
Protokół z kontroli projektu pn. Klub Integracji Społecznej "Nowa Szansa" przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych  (1184)
Rejestr umów 2017 rok  (1184)
Rejestr umów 2019 rok  (1180)
ZZP.260.395.2015.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia.  (1180)
Zapytanie ofertowe dotyczące ednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (1178)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia pięciu szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (1177)
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (1173)
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uiczestników projektu "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (1172)
Jednorazowa zapomoga z tytyłu urodzenia się dziecka  (1171)
ZZP.260.3.7.2016.MR, ZZP.260.3.8.2016.MR – Przetarg nieograniczony na dostawę serwera oraz drukarek laserowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1170)
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (1170)
ZZP.341-48/MR/14 – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1162)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (1161)
Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w dniach 9-12 wrzesnia 2019r.  (1157)
Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkania wigilijnego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej ”Nowa szansa”  (1155)
ZZP.260.454.2015.MR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1155)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - znak postępowania: ZRP.NK.260.2.2019.AM  (1154)
ZZP.260.3.4.2016.MR – Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   (1154)
Zapytanie ofertowe na świadczenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego  (1152)
Sprawozdanie z kontroli doraźnej z zakresu realizacji przez gminę zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 25 marca 2019 r.  (1152)
ZZP.341-25/26/28/30/31/33/ML/AŁ/14 - Zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (1151)
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za 2018 rok  (1145)
Protokół z kontroli problemowej stanu przygotowań obronnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu  (1140)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Trening kompetencji i umiejętnosci społecznych  (1132)
Zapytanie ofertowe na dostawę książek dla uczestników projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej"  (1129)
Zapytanie ofertowe polegające na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu organizowania społeczności lokalnej na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (1125)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego poradnictwa prawnego na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (1115)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”   (1108)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”   (1106)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi cateringowej na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość".  (1088)
Protokół z kontroli problemowej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (1084)
ZZP.260.3.5.2016.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (1083)
Zapytanie ofertowe dotyczącej usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa pedagogicznego świadczonego w formie dyżurów pedagoga dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (1081)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - znak postępowania: ZRP.NK.260.5.2019.AM   (1078)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na rzecz uczestników projektu pn.; "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość".  (1078)
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów radzenia sobie ze stresem na rzecz uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacie, lepsza przyszłość".  (1069)
Informacja pokontrolna z kontroli projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej" przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych  (1068)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” - Operator wózków jezdniowych podnośnikowych  (1068)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, znak: ZRP.KIS.260.5.2019.KL  (1068)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, znak: ZRP.KIS.260.6.2019.KL  (1067)
Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi cateringowej podczas spotkania wielkanocnego dla uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej ”Nowa szansa”  (1063)
ZZP.260.3.6.2016.MR – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (1062)
Zapytanie ofertowe dotyczącej wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, ZRP.KIS.260.9.2019.KL  (1059)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - Elektryk z uprawnieniami do 1 kV  (1059)
Zapytanie ofertowe dotyczące jednorazowej dostawy artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu pn.:"Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość"  (1057)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”, znak postępowania: ZRP.KIS.13.2019.KL  (1055)
ZZP.260.3.1.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (1048)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” - Elektryk z uprawnieniami do 1 kV  (1045)
Zapytania ofertowe w ramach projeku "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19" na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, kamer internetowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych  (1035)
Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12.12.2019r.  (1031)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn.: "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - znak postępowania: ZRP.NK.260.4.2019.AM   (1030)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" - Operator koparko - ładowarki klasy III  (1028)
ZZP.260.3.9.2016.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (1026)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów na rzecz uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”  (1023)
Zapytanie ofertowe dotyczącejwykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” , znak: ZRP.KIS.260.10.2019.KL   (1021)
Czyste powietrze  (1019)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa” - Elektryk z uprawnieniami do 1 kV  (1014)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu bądź niekorzystaniu ze świadczeń realizowanych przez MOPS  (992)
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu grupowego poradnictwa z zakresu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na rzecz uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”.  (974)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: Przegląd stomatologiczny dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (967)
Rejestr umów 2015 rok  (958)
ZZP.260.3.9.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (946)
2021  (934)
Rejestr umów 2016 rok  (932)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (927)
ZZP.260.3.8.2017.AA – Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (922)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.  (906)
Rejestr umów 2020 rok  (898)
ZZP.260.3.10.2017.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (890)
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto - na świadczenie usługi: Usługi stomatologiczno-protetyczne dla uczestników projektu "Czas na aktywność!"  (875)
ZZP.260.3.6.2017.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (861)
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby związane z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej"  (860)
Stypendia szkolne 2020/2021  (841)
ZZP.260.3.13.2017.MR - Postępowanie na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje na rzecz uczestników projektu pt. „Czas na aktywność!”.  (836)
ZZP.260.3.12.2017.MR – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz nośników do przechowywania danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (833)
Deklaracja dostępności  (827)
ZZP.260.3.7.2017.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (813)
ZZP.260.3.11.2017.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (813)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali związanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej"  (812)
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wielorodzajowej obejmującej: zapewnienie noclegu, usługę cateringową i wynajem sali zwiazanej z realizacją projektu "Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastepczej" - kolejne  (806)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych  (798)
ZZP.260.3.4.2018.MR - Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (797)
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za 2019 rok   (796)
ZZP.260.3.2.2018.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (770)
ZZP.260.3.3.2018.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (747)
ZZP.260.3.5.2018.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (720)
Zapytanie ofertowe na dostawę pralko-suszarek i telewizorów w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19"  (712)
ZZP.260.3.2.2020, ZZP.260.3.3.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera Dell POWEREDGE R630 i Hewlett Packard PROLIANT DL360P GEN.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (707)
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy maseczek medycznych, rękawiczek medycznych, płynów do dezynfekcji rąk oraz termometrów bezdotykowych  (704)
Dodatek osłonowy  (704)
ZZP.260.4.4.2019.MR, ZZP.260.4.5.2019.MR - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów oraz bezterminowej licencji serwerowego systemu operacyjnego na potrzeby MOPS w Radomiu.  (690)
ZARZĄDZENIE NR 12/2020   (690)
ZZP.260.4.3.2019.AA - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (685)
ZZP.260.4.8.2019.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (684)
ZZP.260.3.8.2018.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (682)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.   (679)
ZZP.260.4.6.2019.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie dostaw i oddanie w najem urządzeń wielofunkcyjnych, świadczenie obsługi serwisowej i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń dla MOPS w Radomiu.  (677)
ZZP.260.4.1.2019.AA – Zapytanie o cenę na dostawę papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (673)
ZZP.260.4.2.2019.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie dostaw i oddanie w najem urządzeń wielofunkcyjnych, świadczenie obsługi serwisowej i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń dla MOPS w Radomiu.  (665)
ZZP.260.3.7.2018.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (663)
Zapytanie ofertowe na dostawę maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk oraz termometrów bezdotykowych na potrzeby związane z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  (645)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli na potrzeby związane z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19"  (632)
Zapytanie ofertower na dostawę pralko-suszarek w związku z realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"  (606)
Rejestr umów 2021 rok   (595)
Umowy i zamówienia zawarte na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (586)
ZZP.260.4.10.2019.MR – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (581)
ZZP.260.4.9.2019.AA - Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp.  (578)
ZZP.260.4.7.2019.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (576)
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli na potrzeby związane z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19"   (563)
ZZP.260.3.11.2020.MR - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (561)
ZZP.260.3.13.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera HEWLETT PACKARD Proliant DL360P Gen.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (541)
Wystąpienie pokontrolne NIK z dn. 25.01.2021 r Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"  (537)
Stypendia szkolne 2021/2022  (511)
Zapytanie ofertowe na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu  (506)
ZZP.260.3.4.2020.AA.MR - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (482)
ZZP.260.4.11.2019.AA – Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i papieru dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.   (482)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.   (461)
Umowy i zamówienia zawarte na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (449)
ZZP.260.3.1.2020.AA.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie dostaw i oddanie w najem urządzeń wielofunkcyjnych, świadczenie obsługi serwisowej i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy   (429)
ZZP.260.3.6.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych dysków serwerowych do serwera HEWLETT PACKARD Proliant DL360P Gen.8 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (428)
ZZP.260.3.7.2020.MR - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (367)
2022  (364)
ZZP.260.3.9.2020 - Przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki zasilacza awaryjnego ups dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (360)
Punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP  (359)
ZZP.260.3.8.2020.AA - Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę bonów towarowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.  (351)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu  (341)
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za 2020 rok  (333)
ZZP.260.3.10.2020.AA - Postępowanie na sukcesywne przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom uprawnionym na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomia, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (331)
ZZP.260.3.14.2020.AA – Postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, prowadzone zgonie z art. 138o ustawy Pzp.  (320)
Klauzule informacyjne  (283)
Kontrola trwałości realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej "Nowa szansa""  (279)
Klauzula informacyjna w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych  (238)
Klauzula informacyjna w związku prowadzoną korespondencją meilową   (222)
Wystąpienie pokontrolne "Realizacja wieloletniego rządowego programu - Posiłek w szkole i w domu"  (214)
Wystąpienie pokontrolne "Realizacja zadań samorządu powiatowego z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej"  (213)
Referent w Dziale Dodatków Mieszkaniowych  (211)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (188)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (170)
oferta pracy  (153)
Rejestr umów 2022 rok  (138)
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu  (136)
Referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu  (124)
Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych  (121)
Rejestr umów za I kwartał 2022   (113)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (110)
Referent w Dziale Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej  (106)
Podinspektor w Dziale Realizacji Pomocy  (106)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (87)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (75)
Podinspektor w Zespole Informatyków  (63)
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu za 2021 rok  (52)
Wystąpienie pokontrolne "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji"  (28)
Rejestr umów za II kwartał 2022  (22)
Zasiłek rodzinny 2022/2023  (22)
Ogłoszenie o sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego  (20)
Fundusz alimentacyjny 2022/2023  (16)
Podinpektor w Zespole Informatyków  (14)
Specjany zasiłek opiekuńczy 2022/2023  (12)
Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej  (6)